Počet výsledků: 2

Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Historické vědy: Historie-muzeologie
zahrnout jen obhájené práce

Babincová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie-muzeologie
Bakalářská práce: Komplexní analýza mikroklimatických parametrů v centrálním depozitáři NMvP. Návrh optimalizace.

Mikulová, Lýdie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2021

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie-muzeologie
Bakalářská práce: Symbolika kance ve středověku