Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají zvoleného oboru HDrk Historie se zaměřením na české a československé dějiny (doktorské kombinované)
Fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obor/plán
FPF - Historické vědy: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
zahrnout jen obhájené práce

Koucká, Ivana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Antické dějiny v české historiografii na modelu osobnosti prof. Josefa Dobiáše

Krůl, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Raně novověká opevnění slezsko-uherské hranice

Vícha, Vladimír

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2022

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny
Disertační práce: Vývoj zemědělství na Vítkovsku v letech 1947 – 1972