Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FPF - Historické vědy: Kulturní dějiny

Vajda, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2020

Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Kulturní dějiny
Diplomová práce: Josef Maleček: život československého sportovce (do roku 1948)