Počet výsledků: 39

Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Hospodářská politika a správa: Sociální management
zahrnout jen obhájené práce

Bazgierová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Zhodnocení nabídky služeb pro dům s pečovatelskou službou

Cviková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Vliv nemoci Covid-19 na životy klientů domova pro seniory

Čiljaková, Lucia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v meste Martin

Drongová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Fungování sociálních služeb v Charitním domě pro matky v tísni v Českém Těšíně

Dyčková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Úroveň terénních sociálních služeb ve městě Orlová

Eichnerová, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Vyhodnocení potřebnosti komunitního centra ve vybrané lokalitě

Gavendová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Adaptace imigrantů na cílovou kulturu - překonávání kulturního šoku

Gorzolková, Darina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Struktura sociálních služeb a systém kvality v souvislosti s demografickými faktory na Jablunkovsku

Gorzolková, Karina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Organizace a řízení sociální služby Denní stacionář Paprsek v Centru sociální pomoci Třinec

Halapatschová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Identifikace a využití konkurenční výhody vybrané neziskové organizace

Halušková, Štefánia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Úroveň sociálních služeb v Dětském domově Ostrava - Hrabová

Hermanová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Možnosti aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných

Horklová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Příčiny konfliktů a jejich řešení ve firmě ROKO TREIN s.r.o.

Juranková, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Inkluze dětí s handicapem do Montessori mateřské školy

Jurečková, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Zefektivnění public relations neziskové organizace

Kačmarčíková, Karolína Viktorie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Využití Case managementu v praxi

Kirchnerová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Postavení a úloha dětských domovů při řešení sociální situace dítěte

Kořínková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Standardy kvality sociální služby ve vybrané organizaci

Kovaříková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Inovace v podniku

Kubátová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Sociální management
Bakalářská práce: Úroveň vybraných sociálních služeb v Havířově