Počet výsledků: 86

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Hospodářská politika a správa: Veřejná ekonomika a správa
zahrnout jen obhájené práce

Bartoňová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Marketing města Třinec

Brančíková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Komunitní plánování sociálních služeb ve vybraných městech Moravskoslezského kraje

Bugová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Problematika obecního a sociálního bydlení v Karviné

Bystřičanová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Přezkumné řízení při zadávání veřejných zakázek v České republice

Csölleiová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Specifika financování a hospodaření příspěvkových organizací

Czyž, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Trvalý pobyt osob na adrese sídla ohlašovny a jeho administrativní a ekonomické dopady na obec

Fajkusová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Správní řízení vedené před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Fryčáková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Veřejně prospěšné práce jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti Olomouckého kraje

Gorzolková, Karina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Komparace finančních příspěvků v mateřství a v rodičovství v České republice a v Maďarsku

Grätzová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Zhodnocení vybraných veřejných služeb v obci Staré Město

Gregor, Filip

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Zhodnocení činnosti zastupitelstva města Nový Jičín

Habčáková, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Vyhodnocení dopadů epidemie COVID-19 na situaci v dětském domově

Havelka, Tomáš

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Bonita a rozvoj města Uničov

Horňáčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Vliv změn daně z nemovitých věcí a rozpočtového určení daní na daňové příjmy obce Malá Štáhle

Hronská, Monika

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Kontrolní činnost statutárního města Karviná ve vztahu ke zřizovaným příspěvkovým organizacím

Jadomková, Elena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Motivace a motivační stimuly k práci ve veřejné správě

Janíčková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Karuselové obchody

Jaroňová, Anna

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Volby do zastupitelstev obcí v České republice

Jurošová, Šarlota

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Komparace sociálního zabezpečení v oblasti státní sociální podpory v České republice a na Slovensku

Kadurová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Příspěvky nemocenského pojištění v České republice a na Slovensku