Počet výsledků: 21

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Ekonomika a management: Podniková ekonomika a management
zahrnout jen obhájené práce

Bauerová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Identifikace faktorů působících na chování zákazníka při online nákupu potravin

Gajdová, Karin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016

Studijní program: Ekonomika a management
Disertační práce: Vliv regionálních disparit na spolupráci podniků a podnikání v česko-polském pohraničí

Halaška, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Využití process miningu pro řízení podnikových procesů

Horúcková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Disertační práce: Impacts of energy and environmental challenges on policies of companies operating in the energy sector in EU countries

Chmielová, Petra

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Podnikatelské prostředí a jeho vliv na ekonomickou výkonnost

Kirschnerová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Disertační práce: Daňové úlevy a jejich účinnost v kontextu daně z příjmů

Klepek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016

Studijní program: Ekonomika a management
Disertační práce: Marketingová komunikace značek na sociálních sítích v České republice

Krejčí, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Sociální inovace jako podpora rozvoje sociálního podnikání

Kubalová, Radka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Aplikace behaviorální ekonomie v marketingovém řízení

Kvíčala, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Loajalita a hodnota zákazníků v e-commerce prostředí

Marková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Disertační práce: Komparace využití částečných pracovních úvazků v rodinných a nerodinných firmách v Moravskoslezském kraji

Neničková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Aplikace matematických metod v řízení lidských zdrojů se zaměřením na metodu Analytického Hierarchického Procesu AHP

Pindorová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Dopad mezinárodního kapitálu na vybrané finanční a ekonomické ukazetele firem

Pokorná, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Reinvestiční činnost v podniku

Pražák, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Vliv makroekonomického prostředí na finanční situaci podniků

Skupieňová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Disertační práce: Zdroje financování ve vztahu k řízení platební schopnosti podniků v České republice

Šimek, Dalibor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Implementace workflow systému procesního řízení v podnikové sféře

Škrabal, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Využití brownfieldů pro rozvoj podnikání v České republice

Škuláňová, Nicole

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Vliv vybraných faktorů na využití zdrojů financování v zemích V4+

Waleczek Zotyková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Disertační práce: Aplikace statistických metod při marketingovém výzkumu maloobchodních řetězců