Počet výsledků: 41

Výsledky se týkají zvoleného oboru UD Účetnictví a daně (bakalářské prezenční jednooborové)
Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Ekonomika a management: Účetnictví a daně
zahrnout jen obhájené práce

Benková, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Účetní výkazy jako podklad pro hodnocení podnikatelské činnosti vybrané společnosti

Čtveráčková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Komparace finančního zdraví vybraných firem zabývajících se inženýrským stavitelstvím

Delongová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Minimální mzda v kontextu mzdových nákladů ve vybraných státech

Dicová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Konstrukce osobní důchodové daně a daňové zatížení v podmínkách České republiky

Dvořáková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Srovnání elektronického bankovnictví u fyzických osob v praxi vybraných českých bank

Dvořáková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Účetní a daňové aspekty pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu a úvěrem

Gabrielová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Vybrané metody finanční analýzy s aplikací v podnikatelské praxi

Gabzdyl, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České a Slovenské republice

Hanzlová, Beáta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Účetní závěrka obchodní společnosti

Holešová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Účtovné a daňové aspekty obstarania dlhodobého majetku formou lízingu a úveru pre firmu Libex, s.r.o.

Hrňa, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Účetní výkazy jako podklad pro hodnocení podnikatelské činnosti vybrané společnosti

Hrubá, Sabina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Daňové úlevy v podmínkách České republiky

Hrubošová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Financování příspěvkových organizací

Ivanova, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Účetní výkazy jako podklad pro hodnocení podnikatelské činnosti vybrané společnosti

Jarolímová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Daň z příjmu fyzických osob v České republice

Jarošová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Hospodaření spolku AktivSen

Kaniová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Daňové úlevy v podmínkách České republiky ve srovnání se Slovenskem

Kaňoková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Sloučení příspěvkových organizací a jeho dopady na účetnictví a hospodaření

Klimešová, Bára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Srovnání zdanění nemovitostí v Česku a Slovensku

Koždoň, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a daně
Bakalářská práce: Daň z přidané hodnoty v České republice a vybraných státech Evropské unie