Počet výsledků: 5

Obor/plán
OPF - Hospodářská politika a správa: Bankovnictví
zahrnout jen obhájené práce

Adámková, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Bankovnictví
Diplomová práce: Vliv realizované investice na finanční plán podniku

Muchová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Bankovnictví
Diplomová práce: Využití modelu CAMEL pro posouzení finanční stability české a slovenské banky působící ve vybrané finanční skupině

Nováková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Bankovnictví
Diplomová práce: Řízení platební schopnosti podniku v kontextu vývoje ekonomiky

Sič, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Bankovnictví
Diplomová práce: Vplyv priamych zahraničných investícií na vybrané ekonomické ukazovatele v štátoch Vyšehradskej skupiny

Wita, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020

Studijní program: Hospodářská politika a správa
Studijní obor: Bankovnictví
Diplomová práce: Fundamentální analýza vybraných akciových titulů