Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
MU - Matematika: Obecná matematika
zahrnout jen obhájené práce

Hodík, Karel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Topologické vlastnosti hyperprostorů

Olivová, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Symetrie parciálních differenciálních rovnic

Pokorná, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Teorie míry

Rýžová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Řešení diofantických nerovnic pomocí metod topologické dynamiky

Záškolná, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Matematický ústav v Opavě, 2021

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Obecná matematika
Bakalářská práce: Fraktály