Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta veřejných politik v Opavě
Obor/plán
FVP - Edukační péče o seniory: Edukační péče o seniory
zahrnout jen obhájené práce

Čanecká, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Smyslová aktivizace u seniorů v pobytových zařízení

Gronkowiczová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Domácí násilí na seniorech a jeho odhalení zdravotníky v průběhu hospitalizace

Janus, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Propaganda, dezinformace, fake-news: rizika a jejich prevence mezi cílovou populací seniorů

Jíšová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Přínos aktivizačních činností pro seniory

Kajzar, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Pohybové aktivity u seniorů

Kogejová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních

Lindovská, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Implementace validační terapie do praxe ve vybraném domově se zvláštním režimem

Reichenbachová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Rodinný pečující a jeho role v rodině a péči o seniora

Samková, Radomíra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Hipoterapie pro seniory

Šimková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Vnímání kvality života seniorů v pobytových zařízeních

Škrabalová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Kognitivní trénink u seniorů s mírnou kognitivní poruchou v prostředí domova pro seniory

Theuerová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Zooterapie (animoterapie) u seniorů

Tylečková, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Edukační program pro seniory se zaměřením na zvýšení jejich wellbeingu

Víchová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023

Studijní program: Edukační péče o seniory
Studijní plán: Edukační péče o seniory
Bakalářská práce: Pohled na současnou psychoterapii seniorů