Počet výsledků: 4

Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
zahrnout jen obhájené práce

Bečková, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Diplomová práce: Optimalizace kapitálové struktury vybraných společností mlékárenského průmyslu

Ivanecká, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Diplomová práce: Vývoj životního pojištění v České a Slovenské republice

Kostka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Diplomová práce: Determinanty finanční stability bank

Thielová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Studijní plán: Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
Diplomová práce: Vyhodnocení výkonnosti vybraných komerčních pojišťoven na českém a slovenském pojistném trhu