Počet výsledků: 26

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Obor/plán
OPF - Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika a správa
zahrnout jen obhájené práce

Absatzová, Renata

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Zhodnocení vybraných veřejných služeb v obci Velký Újezd

Dvořáková, Veronika

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Bonita a rozvoj města Opavy

Guskovičová, Eva

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Bonita a rozvoj obce Velká Bystřice

Hanzlová, Miroslava

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Správní řízení o dopravních přestupcích před orgánem 1. stupně

Horklová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Herzbergrova dvoufaktorová teorie a její využití ve veřejné správě

Jakschová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Poskytování veřejných služeb obcemi Moravskoslezského kraje

Jakšová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Bonita a rozvoj města Vratimov

Kadulová, Tereza

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Komparace financování vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle právní formy poskytovatele

Křižková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Využívání vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením v okrese Zlín

Lacinová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná, ale titul Ing. zatím nebyl udělen, protože studium nebylo absolvováno)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Komparace systémů sociálního zabezpečení se zaměřením na peněžitou pomoc v mateřství v České republice a ve Velké Británii

Michnová, Michaela

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Komunikace města Orlová s občany

Mikešová, Hana

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Vliv velikosti obce na rozsah poskytovaných veřejných služeb

Nedělová, Eva

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Koncepce Smart City ve městě Orlová

Okresová, Miriam

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Etika ve veřejné správě

Oslizloková, Markéta

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Digitalizace veřejné a státní správy v okrese Karviná

Pastuszková, Nikola

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Řešení krizové situace České průmyslové zdravotní pojišťovny v souvislosti s Lex Ukrajina

Pěkná, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Podpora integrace Ukrajinců v oblasti živnostenského podnikání v Pardubickém kraji

Pospíšil, Petr

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Přístup orgánů veřejné správy k legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR

Přikrylová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Dopady pandemie onemocnění COVID-19 na střední školy v Českém Těšíně

Radiňáková, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023

Studijní program: Veřejná ekonomika a správa
Studijní plán: Veřejná ekonomika a správa
Diplomová práce: Hospodaření vybraných obcí