Počet výsledků: 4

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fyzikální ústav v Opavě
Obor/plán
FU - Fyzika: Astrofyzika FU - Fyzika: Astronomie a popularizace
zahrnout jen obhájené práce

Chlopčík, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fyzikální ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Neutronové hvězdy, podivné hvězdy a hybridní hvězdy

Lukášová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fyzikální ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astronomie a popularizace
Bakalářská práce: Termodynamka černých děr

Novotná, Kristina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fyzikální ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Grafické znázornění vodíkových orbitálů pomocí CDF dokumentů

Stanovský, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fyzikální ústav v Opavě, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Bakalářská práce: Rentgenová variabilita neutronových hvězd