Počet výsledků: 1

Obor/plán
FPF - Informatika: Informatika
zahrnout jen obhájené práce

Zajac, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, 2023

Studijní program: Informatika
Studijní plán: Informatika
Diplomová práce: Analýza, návrh a implementace informačního systému pro sportovní klub