Theses on a related topic (having the same keywords):

knihovna mesta ostravy, reading literacy, vzdelavani, librarian, ctenarska gramotnost, the ostrava city library, education, knihovnik, beseda, discussion

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Navrátilová, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Propagace profese knihovník a informační profesionál

2.
Kutty, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type

3.
Adamčíková, Karin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve vybrané organizaci

4.
Achillesová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Systém péče o zaměstnance v podniku

5.
Andrýsková, Ingrid
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Uplatnění znalostního managementu ve firmách

6.
Andrysová, Daniela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Regionální rozvoj města Vsetín

7.
Arnošová, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání pracovníků v organizaci Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p. o.

8.
Bařáková, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Postoj dětského čtenáře ke knize, knihovníkovi a knihovně.

9.
Bělohradská, Markéta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Čtenářské spolky a počátky veřejného knihovnictví na Uherskohradišťsku

10.
Bezděk, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Systém vzdělávání příslušníků Policie ČR | Theses on a related topic

11.
Bittmannová, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Efektivita vzdělávací pomoci ve středisku pro integraci menšin

12.
Blatová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Systém vzdělávání ve veřejné správě

13.
Böhmová, Daniela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Moderní metody řízení lidských zdrojů ve firmě Walmark

14.
Bradová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Integration
Bachelor's thesis defence: Volný pohyb osob a jejich možnosti studia a vzdělávání na území Evropské unie

15.
Brňáková, Eliška
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku

16.
Bucharová, Nikol
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Personální marketing ve vybrané společnosti

17.
Bujko, Maciej
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: Ślęża
Bachelor's thesis defence: T: Studenti a absolventi studia fotografie na PWSFTviT im. Leona Schillera v Lodži v letech 2005 - 2015

18.
Burgott, Lukáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Budování a provozování školních knihoven středních škol a učilišť na příkladu Zlínského kraje

19.
Cáb, Miroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Průzkum zájmu studentů o studium na středních školách v Zábřehu

20.
Czudková, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Rozvoj tvůrčího potenciálu pracovníků dm drogerie markt, s.r.o. v České republice

21.
Černá, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Vzdělávání dětí s pervazivní vývojovou poruchou

22.
Čížová, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance
Bachelor's thesis defence: Vzdělávací politika v České republice a vybraných zemích OECD

23.
Čouková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Vzdělávání zaměstnanců ve Vincentinu, poskytovateli sociálních služeb Šternberk

24.
Dobešová, Romana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání pracovníků Okresní správy sociálního zabezpečení

25.
Dobešová, Romana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Vzdělávání jako nástroj odborného rozvoje managementu Okresní správy sociálního zabezpečení v Novém Jičíně

26.
Dohnalová, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Vybrané činnosti personálního řízení ve vybrané organizaci

27.
Drápalová, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče a vzdělávání v České republice a Velké Británii v komparativním pohledu

28.
Dudová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Sociálně aktivizační služby v oblasti vzdělávání v sociálně slabých rodinách s dětmi v okolí města Šumperk

29.
Dvořáková, Alexandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

30.
Ehlerová, Pavla
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Realizace studijního programu Informační studia a knihovnictví v ČR - srovnávací studie

31.
Faltýnek, Pavel
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Studies / English in combination with another discipline, Library Science in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Projekt PISA s důrazem na čtenářskou gramotnost

32.
Fischer, Lukáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Komunikace v knihovnické praxi - komunikativní dovednosti knihovníka v práci s dětským čtenářem

33.
Fischer, Lukáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Senoři a komunitní knihovny

34.
Fojtíková, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vliv kvality vzdělání a profese rodičů na budoucí vzdělání a profesi jejich dětí

35.
Folta, Martin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Vzdělávání zaměstnanců na Základní škole Poličná

36.
Foralová, Jaroslava
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření a činnost Střední školy potravinářské, obchodu a služeb Brno

37.
Fridrichová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání zaměstnanců firmy Precheza a.s. v Přerově

38.
Frojdová, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Zkvalitnění procesu vzdělávání zaměstnanců ve vybrané firmě

39.
Furková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání úředníků Městského úřadu Třinec

40.
Gavalcová, Romana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Podpora sociálního začlenění jedinců s poruchami autistického spektra

41.
Gebauerová, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Komparace terciární sféry vzdělávacího systému České republiky a Kanady

42.
Glauderová, Alena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Terciární služby v paměťových institucích se zaměřením na kulturní a vzdělávací akce

43.
Gomolová, Dominika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Řízení rozvoje lidského kapitálu v AIESEC Ostrava

44.
Gotthardová, Lada
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Mobilní knihovny jako propagace čtenářství

45.
Grygarová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Analýza oblasti procesů ve vybrané organizaci se zaměřením na řízení a rozvoj lidských zdrojů

46.
Hejtmánková, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání seniorů v Domově pro seniory v Šumperku

47.
Helekalová, Nikola
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Řízení pracovního výkonu ve vybraném hotelu | Theses on a related topic

48.
Hiklová, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Classroom Roles of English Language Teachers in the 21st Century | Theses on a related topic

49.
Hladišová, Eva
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information studies with the focus on library science
Bachelor's thesis defence: Portály pro oblast čtenářství

50.
Hnátová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Úloha speciálních pedagogických center v integraci žáků s mentální retardací