Theses on a related topic (having the same keywords):

incurable disease, umirani patient, komunikace, palliative care, nevylecitelne onemocneni, dying, paliativni pece, pacient, communication

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Jochcová, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Problematika financování hospicové péče v konkrétní organizaci

2.
Kleistnerová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Paliativní péče

3.
Bartošová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Hospicová péče

4.
Bulová, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problémy v komunikaci sestry s hospitalizovaným dítětem předškolního věku

5.
Cieslarová, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Názor vysokoškolských studentů na problematiku umírání a smrti

6.
Černá, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Eutanazie z pohledu paliativních pracovníků | Theses on a related topic

7.
Daňková, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace sester s pacientem po cévní mozkové příhodě s poruchou řeči

8.
Goldová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí pacientů o operaci šedého zákalu

9.
Hofmanová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Hospicová péče a informovanost laické veřejnosti o ní

10.
Holá, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Podpora doprovázením u osob v terminálním stádiu umírání

11.
Hrdličková, Romana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace s afatickými pacienty v ošetřovatelské praxi

12.
Ivanovová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Doprovázení umírajícího člověka v domácím prostředí

13.
Klimundová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vliv sestry a její image na spokojenost pacientů

14.
Kolková, Libuše
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o pacienta v paliativní péči

15.
Kořínková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Konflikty v komunikaci sestry a pacienta

16.
Králová, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace mezi zdravotníky a pacientem s afázií

17.
Kročová, Žaneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Detabuizace umírání a smrti jako prevence negativního vnímání stáří

18.
Kubesová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Umírání a smrt na Anesteziologickém a resuscitačním oddělení z pohledu zdravotních sester

19.
Kubinová, Irena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace sester s pacientem v ambulancích akutní péče

20.
Kuchařová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče | Theses on a related topic

21.
Lašová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Specifikace ošetřovatelské péče o umírající pacienty | Theses on a related topic

22.
Loskotová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace zdravotních sester s pacienty po cévní mozkové příhodě

23.
Maťátková, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: K některým možnostem paliativní péče ve vybraném zařízení sociálních služeb pro seniory

24.
Oulehlová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika umírání a smrti v dnešní společnosti

25.
Papoušková, Daniela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Možnosti poskytování paliativní a hospicové péče v Hradci Králové

26.
Pechníková, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace pacientů se syndromem karpálního tunelu

27.
Pinčáková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Hospicová péče a povědomí laické veřejnosti o ní

28.
Rucká, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Podpora komunikace mezi sestrou a pacientem se schizofrenií

29.
Řízková, Květoslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rodina pacienta v roli návštěvy na anesteziologicko - resuscitačním oddělení

30.
Schramm, Filip
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská diagnóza úzkost ze smrti u klientů v lůžkovém hospici | Theses on a related topic

31.
Střižíková, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikační dovednosti v ošetřovatelství

32.
Šalatová, Eliška
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Paliativní péče u dětí | Theses on a related topic

33.
Šedivá, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření v paliativní péči | Theses on a related topic

34.
Šmídová, Iveta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Péče o umírající - komunikace s rodinou

35.
Štefánková, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Potřeby pacientů v paliativní péči

36.
Tomalová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace s pacientem na umělé plicní ventilaci

37.
Vaňková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies

38.
Vavrečková, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Umírání a smrt z pohledu studentů oboru Všeobecná sestra

39.
Vicherková, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace sester s pacienty v chirurgické ambulanci

40.
Vlková, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace s pacienty na umělé plicní ventilaci

41.
Zmydlochová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Paliativní péče u dětí | Theses on a related topic

42.
Adamová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Život v manželství

43.
Alterová, Milena
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Návrh marketingové komunikace podniku s využitím nástrojů pro marketingovou automatizaci

44.
Bajaníková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Komunikace a komunikační bariéry v rodině mezi prarodiči a vnoučaty | Theses on a related topic

45.
Baleková, Eliška
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Mezilidské vztahy na pracovišti a jejich vliv na výkony pracovníků v Spa hotelu Lanterna ****

46.
Balínek, Samuel
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Využití médií pro vnitropodnikovou komunikaci v cizojazyčné firmě

47.
Bartoncová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Spokojenost uživatelů s poskytováním sociální služby domov pro seniory v Domově Na zámku

48.
Bazalová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Sestra a lékař jako tým

49.
Bečková, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Marketing obce Palkovice

50.
Bednářová, Natálie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Spokojenost zákazníků s nakupováním v obchodě Vítek Hockey Shop s. r. o.