Theses on a related topic (having the same keywords):

normalizace dat, c#, saatyho metoda vypoctu vah, matice, matrix, visual studio, pairwise comparisons, data normalization, parova porovnani, programovani, windows presentation foundation (wpf), programming, geometric mean method, vicekriterialni rozhodovani, analyticky hierarchicky proces (ahp), metoda geometrickeho prumeru, windows forms, multicriteria decision making, analytical hierarchical process (ahp), saaty's method of calculating weights

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kocián, Michael
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Computer Science / Computer Science and Technology
Bachelor's thesis defence: Android a klient-server komunikace

2.
Čech, Přemysl
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Computer Science / Computer Science and Technology
Bachelor's thesis defence: Informační systém pro autorizovaný servis

3.
Hrabicová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: SWOT analýza firmy

4.
Jedlička, Pavel
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Computer Technology and its Applications
Bachelor's thesis defence: Redakční systém - Komunikační a výměnný systém pro potřeby studentů a pedagogů aplikované fyziky

5.
Kadlčíková, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix hotelu Jana****

6.
Kocián, Filip
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Využití metod umělé inteligence v tic tac toe a piškvorkách | Theses on a related topic

7.
Kocián, Michael
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Computer Science / Computer Science and Technology
Master's thesis defence: Senzory mobilních zařízení a jejich využití při programování her pro platformu Android

8.
Linhart, Jiří
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Tvorba programových balíčků pro hotel Akol

9.
Mamula, Lukáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Computer Science / Computer Science and Technology
Master's thesis defence: Simulace hněvu v Hayekově multiagentovém systému

10.
Mamula, Lukáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Computer Science / Computer Science and Technology
Bachelor's thesis defence: Webový systém ke tvorbě sociálních sítí

11.
Morawiec, Martin
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Computer Science / Computer Science and Technology
Bachelor's thesis defence: Webová aplikace pro výuku PHP

12.
Pfeiffer, Lukáš
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Computer Science / Computer Science and Technology
Bachelor's thesis defence: Operační systémy pro mobilní telefony

13.
Pirunčíková, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix hotelu Belaria*** vzhledem k segmentaci trhu

14.
Posoldová, Tereza
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix a jeho uplatnění v cestovní kanceláři Moravia

15.
Pučková, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Hodnocení marketingového mixu cestovní kanceláře

16.
Raida, Petr
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Computer Science / Applied Computer Science
Bachelor's thesis defence: Webové rozhraní s využitím programovacího jazyka Python | Theses on a related topic

17.
Straka, Jan
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Managerial Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Analýza citlivosti Saatyho metody | Theses on a related topic

18.
Šimíček, Stanislav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Operační systém Windows 10 pro osobní počítače, mobilní zařízení a videoherní konzole

19.
Volná, Barbora
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Metodou "vícekriterálního rozhodování (SAATY/AHP)" navrhnout optimální produkt v oblasti financování bydlení v rámci ČR

20.
Bocková, Eva
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Methods in Economics

21.
Dehnerová, Sabina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Osobnost Věnceslava Hrubého (1848-1933)

22.
Hertlová, Martina
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Applied Mathematics in Risk Management
Bachelor's thesis defence: Volba optimální strategie marketingového výzkumu pro Plzeňský Prazdroj a.s.

23.
Křupková, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Metody a metodika hodnocení a výběru veřejných zakázek a aplikace metody AHP.

24.
Kubačáková, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Výzkum motivace zákazníků pro cestovní kancelář

25.
Melník, Petr
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v praxi

26.
Mikulová, Daniela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Business)
Master's thesis defence: Strategie rozvoje Školního zemědělského podniku Nový Jičín | Theses on a related topic

27.
Mizera, Ondřej
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Hodnocení efektivnosti produkčních jednotek metodami DEA a AHP a jejich porovnání

28.
Pawera, Filip
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Využití a porovnání nástrojů pro migraci SQL databází ve firmě

29.
Ponczová, Radmila
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v investiční činnosti vybraného podniku

30.
Rujak, Antonín
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Aplikace pro podporu rozhodování při výběru zboží | Theses on a related topic

31.
Siekiera, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Komparace spořících účtů vybraných bank v České republice

32.
Skála, Ludvík
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Bachelor's thesis defence: Prostředí pro výuku programování pomocí vývoje video hry | Theses on a related topic

33.
Stuchlík, Jan
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Managerial Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Vývoj a zavedení informačního systému pro evidenci vzdělávání zaměstnanců v instituci veřejné správy | Theses on a related topic

34.
Sučíková, Sandra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Hodnocení konkurenceschopnosti vybraných obcí
Master's thesis defence: Inovace ve vybraném výrobním podniku

35.
Šíl, Jiří maiden name: Šíl
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / History with the focus on Czech and Czechoslovak history
Doctoral thesis defence: Vincenc Prasek (1843-1912)

36.
Tesař, Tomáš
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza uplatnění absolventů oboru MME

37.
Tichá, Denisa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Užití metod vícekriteriálního rozhodování v benchmarkingu

38.
Tmějová, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Aplikace vícekriteriálních metod rozhodování za neurčitosti

39.
Tomisová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Aplikace metod vícekriteriálního skupinového rozhodování v podmínkách rizika a neurčitosti

40.
Varyšová, Radka
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Methods in Economics
Bachelor's thesis defence: Analýza vybraných produktů z pohledu potenciální schopnosti přinášet podnikatelský efekt v podniku T.W.I. spol. s r.o.

41.
Wyrwa, Oldřich
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení zaměstnanců.

42.
Žywczok, Petr
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Managerial Informatics
Master's thesis defence: Implementace podnikové aplikace pro Windows 8