Theses on a related topic (having the same keywords):

public administration, prispevkova organizace, financovani skolstvi, education financing, verejna sprava, public-benefit corporation, verejny rozpocet, public budget

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Blokšová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Postavení a role starostů v obcích do 2 000 obyvatel | Theses on a related topic Display description

252.
Botošová, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření a financování Komunitního centra Maják

253.
Butorová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Vzdělávání úředníků v rámci reformy veřejné správy po roce 1989

254.
Bystřická, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Systém řízení neziskové organizace

255.
Cigánek, Daniel
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření Gymnázia a SOŠ, Orlová - Lutyně, p. o. v letech 2008 - 2012

256.
Cigánek, Daniel
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Finanční hospodaření Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.

257.
Cvrková, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Příspěvkové organizace územních samosprávných celků

258.
Czeczotková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Financování příspěvkové organizace | Theses on a related topic

259.
Čechová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Principy dobré správy v rozhodovací praxi veřejné správy | Theses on a related topic

260.
Dendisová, Iveta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Marketing města Bohumín

261.
Di-Giustová, Renata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Rozdíly mezi vedením účetnictví u podnikatelských a neziskových subjektů

262.
Dostalík, Vojtěch
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Daňové zatížení obchodní společnosti Technické služby Morkovice Slížany s.r.o. a příspěvkové organizace Technické služby města Morkovice - Slížany.

263.
Dostálová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Analýza regionálního školství na Orlickoústecku

264.
Drabina, Lukáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Role veřejné správy v prevenci socio-patologických jevů na brownfieldech | Theses on a related topic

265.
Dubcová, Blanka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Financování příspěvkové organizace, Slezské divadlo Opava

266.
Dudová, Šárka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Výkaznictví a účetní systém příspěvkové organizace Gymnázium Třinec se zaměřením na doplňkovou činnost v oblasti služeb

267.
Ertlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Postavení veřejné správy a její vývoj v České republice v komparaci s vybranou zemí | Theses on a related topic

268.
Exner, Radek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Přístup úředníků státní správy a samosprávy k osobám bez domova v Ostravě Porubě | Theses on a related topic

269.
Foralová, Alexandra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření Střední školy potravinářské a služeb Brno, Charbulova 106 se sídlem: Charbulova 106, 618 00 Brno; příspěvkové organizace

270.
Franková, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace

271.
Frimlová, Petra maiden name: Sojková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Hospodaření příspěvkové organizace NÁŠ SVĚT Pržno

272.
Glac, Tereza maiden name: Olbrichová
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Systém vzdělávání úředníků územních samosprávných celků | Theses on a related topic

273.
Grobelný, Miroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Odměňování ve veřejné správě na příkladu příslušníků Policie České republiky | Theses on a related topic

274.
Gryczová, Jessica
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Corporate Finance)
Bachelor's thesis defence: Financování zájmových útvarů Krajského střediska volného času Juventus

275.
Grzonková, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejná správa a její možnosti v procesu regenerace nevyužitých objektů | Theses on a related topic

276.
Hanáčková, Věra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Finanční analýza hospodaření příspěvkové organizace"OLU Moravský Beroun"

277.
Hanáková, Renata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p. o.

278.
Hanáková, Renata
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Činnost příspěvkových organizací Domov pro seniory Přerov a Domov pro seniory Radkova Lhota

279.
Hanusková, Kristýna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Hospodaření Krajského střediska volného času Juventus v letech 2011-2015

280.
Hawlasková, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Accounting
Bachelor's thesis defence: Financování a hospodaření příspěvkové organizace Komorní scéna Aréna | Theses on a related topic

281.
Holešová, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Centrum sociálních služeb Bohumín a jeho hospodaření

282.
Holubářová, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Zadávání veřejných zakázek ve veřejné správě

283.
Horák, Milan
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Činnost ZŠ a MŠ p.o. Daskabát

284.
Horklová, Iva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Public Economy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Herzbergrova dvoufaktorová teorie a její využití ve veřejné správě | Theses on a related topic

285.
Hrabovská, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření Základní školy Ostrava-Stará Bělá | Theses on a related topic

286.
Hráčková, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodářská kriminalita

287.
Hrnčiříková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Hodnocení spolupráce mikroregionu Luhačovské Zálesí se soukromou sférou

288.
Hrobařová, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Specifika vedení účetnictví v příspěvkových organizacích

289.
Hroníková, Ludmila
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Strategie zavádění přístupu CRM ve vybrané firmě
Master's thesis defence: Strategie zavádění CRM ve vybrané firmě

290.
Hronská, Monika maiden name: Slonková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Sloučení základních a mateřských škol na území města Karviné a zdroje jejich financování

291.
Hronská, Monika maiden name: Slonková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Kontrolní činnost statutárního města Karviná ve vztahu ke zřizovaným příspěvkovým organizacím | Theses on a related topic

292.
Hrubošová, Denisa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Financování příspěvkových organizací | Theses on a related topic

293.
Hutáková, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Specifika tvorby, čerpání a účtování fondů v příspěvkové organizaci

294.
Chalupová, Blanka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace

295.
Chašová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Povinné platby uživatelů a jejich vliv na fungování sociálních služeb v Kraji Vysočina | Theses on a related topic

296.
Chrudina, Jakub
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Role starostů v obcích do 2000 obyvatel | Theses on a related topic

297.
Jančíková, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Fungování e-Governmentu ve veřejné správě vybraných zemí Evropské unie | Theses on a related topic

298.
Jančová, Kristýna
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Hospodaření vybrané příspěvkové organizace

299.
Jaščenková, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti financování volnočasových aktivit krajského střediska volného času

300.
Jeřábková, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Místní poplatky Územně samosprávných celků