Theses on a related topic (having the same keywords):

opatreni, epidemie, library service, epidemic, covid 19, krize, crisis, coronavirus, knihovni sluzby, koronavirus, knihovnik, library, knihovna, librarian., precaution

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Suszková, Alena
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Integration
Bachelor's thesis defence: Přijetí eura v České republice a kontextu nominální a reálné konvergence

202.
Svajčík, Marek
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Distance Learning for ESL Learners at Upper Secondary Czech School | Theses on a related topic

203.
Šařecová, Gabriela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Využívání nástrojů Public Relations ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

204.
Štenclová, Marcela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Hodnota čtení u školáků a studentů

205.
Šubrtová, Naďa
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Komunikace s uživateli veřejných knihoven

206.
Tlamychová, Marta
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Knihovnické lekce pro žáky 1. stupně ZŠ na podporu inkluze lidí se smyslovým postižením do společnosti | Theses on a related topic

207.
Učeň, Antonín
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information studies with the focus on library science
Bachelor's thesis defence: Vyhledávání odborných informací

208.
Váňová, Nicole
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Národní soustava kvalifikací

209.
Veliká, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Postavení kurátora pro děti a mládež jako specializovaného zaměstnance městského úřadu | Theses on a related topic

210.
Vodenková, Hana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Stav a úroveň neprofesionálních knihoven na Vsetínsku

211.
Wdówková, Darina maiden name: Zabystrzanová
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Programy knihoven na Těšínsku zaměřené na polskou národnostní menšinu | Theses on a related topic

212.
Wrublová, Kateřina
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Srovnání zákona o veřejných knihovnách obecních (1919) a Zákona o jednotné soustavě knihoven (1959

213.
Zainerová, Radana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Interakce mezi knihovníkem a uživatelem veřejné knihovny (model)

214.
Zemanová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Cultural History
Bachelor's thesis defence: Exteriérové sochařské památky v Bystřici nad Pernštejnem a jejím okolí

215.
Zipserová, Dana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Webové prezentace veřejných knihoven z hlediska vstřícnosti vůči dětskému čtenáři

216.
Žitňanová, Lucia
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Působnost Úřadu práce při přiznávání pojistných a nepojistných dávek sociálního zabezpečení | Theses on a related topic