Theses on a related topic (having the same keywords):

nemoc, wheelchair, invalidni vozik, illness, daily life activities, pece, care, aktivity denniho zivota

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Karasová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problémy rodičů pečujících o děti s dětskou mozkovou obrnou

2.
Šromová, Julie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Aktivity denního života u paraplegiků

3.
Balická, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální solidarita a úloha státu, obce i rodiny v péči o seniory

4.
Bochňáková, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Význam volnočasových aktivit hospitalizovaných dětí z pohledu sestry

5.
Caletková, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pády seniorů jeden z ukazatelů kvality péče

6.
Czekajová, Miluše
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Paliativní pacient v domácí péči

7.
Čejková, Renata
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sendvičová generace a postavení ženy v současné společnosti

8.
Černá, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika informovanosti pacientů s diagnozou diabetes mellitus

9.
Černohorský, Erik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Bezpečností opatření v době Covid-19 v Domově důchodců Proseči u Pošné p.o. | Theses on a related topic

10.
Dombková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Srovnání kvality ošetřovatelské péče na standardních odděleních interny a neurologie u klientů s cévní mozkovou příhodou

11.
Dudková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika péče o novorozence závislé matky na návykových látkách

12.
Faltová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pojetí nemoci pacientem s Crohnovou chorobou

13.
Gábrtová, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Specifika práce sociálního pracovníka v denním stacionáři | Theses on a related topic

14.
Gregořicová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Birth Assistance / Birth Assistance
Bachelor's thesis defence: Dula a péče o ženu v těhotenství (studijní program Porodní asistence) | Theses on a related topic

15.
Hoffmann, Petr
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Bazální stimulace, její znalost a využití v České a Slovenské republice

16.
Holá, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Podpora doprovázením u osob v terminálním stádiu umírání

17.
Jablunková, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Návrh změn v oblasti péče o hotelové hosty

18.
Junová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Zdravotně postižené dítě v rodině a jeho výchova | Theses on a related topic

19.
Jurczok, Jakub
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management

20.
Karásková, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Dítě s kombinovaným postižením - náročná životní situace pro rodinu

21.
Kavanová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Nemoc jako sociální událost a její zabezpečení v rámci mezinárodního srovnání | Theses on a related topic

22.
Klimešová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vyrovnávání se s psychotickým onemocněním z pohledu nemocných a jejich rodin

23.
Kolaciová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Zákaznický servis AIESEC

24.
Kolátková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika zajišťování potřeb klientů s vybranými neurodegenerativními onemocněními z ošetřovatelského pohledu.

25.
Kolková, Libuše
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská péče o pacienta v paliativní péči

26.
Konvička, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Poruchy autistického spektra u dětí | Theses on a related topic

27.
Kopecká, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti všeobecných sester v péči o nemocné s demencí

28.
Kořená, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Sestra jako pacient | Theses on a related topic

29.
Koziolová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Mezigenerační solidarita z pohledu užívání sociálních služeb

30.
Kramolišová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika rodiny pečující o osobu s demencí.

31.
Kubásek, Zdeněk
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Analýza péče o zaměstnance ve státním podniku

32.
Kubinová, Irena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Komunikace sester s pacientem v ambulancích akutní péče

33.
Kubná, Sandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Pojetí a vnímání nemoci z pohledu hemodialyzovaného klienta

34.
Lukášková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Sociální začleňování osob po výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

35.
Matějček, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Umírání a smrt pacienta z pohledu všeobecné sestry

36.
Meletzký, Vladimír
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: Cyklus dokumentárních fotografií - Matka
Bachelor's thesis defence: T: Slezské zemské muzeum v Opavě - fotografická sbírka 60. léta s důrazem na výtvarnou fotografii

37.
Mikošková, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodiček o péči o novorozence

38.
Mlčochová, Karolína
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: American Lifestyle - Myths and Facts

39.
Morcinková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o pacienty s věkem podmíněnou makulární degenerací

40.
Mrázková, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vývoj péče o lidi s demencí | Theses on a related topic

41.
Noremberczyková, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Komparace systémů sociálně-právní ochrany dětí v České republice a Slovenské republice | Theses on a related topic

42.
Nováková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální práce, práce se seniory

43.
Petrová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Péče o oběti sexuálních trestných činů

44.
Petruželová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Péče o pacienty s diabetickou nohou v podiatrické ambulanci

45.
Reboková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Využití zásad ergonomie u imobilních pacientů v LDN

46.
Rozkydalová, Iveta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita ošetřovatelské péče v Domově pro seniory Frýdlant nad Ostravicí

47.
Rybářová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Specifika domácí ošetřovatelské péče o pacienty s demencí hlubokého stupně | Theses on a related topic

48.
Sadílková, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Kvalita života seniorů ve městě a na vesnici

49.
Sitová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Celostní pohled na zdraví

50.
Sklenářová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ergoterapie v zařízeních pro seniory | Theses on a related topic