Theses on a related topic (having the same keywords):

defibrilace, electrocardiogram, defibrillation, automated external defibrillator, automaticky externi defibrilator, elektrokardiografie, prvni pomoc, first aid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Karlíčková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí v oblasti první pomoci u příslušníků Policie České republiky

2.
Balová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalosti první pomoci u humanitárních pracovníků | Theses on a related topic

3.
Bučková, Vítězslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalost elektrokardiografie u sester na jednotkách intenzivní péče, kardiologických a ostatních odděleních.

4.
Bulejková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Výuka resuscitace ve vybraných skupinách | Theses on a related topic

5.
Gai, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Život ohrožující krvácení a možnosti jeho řešení | Theses on a related topic

6.
Horváthová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů před a po elektrické kardioverzi | Theses on a related topic

7.
Chrubasíková, Karolína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Epilepsie a informovanost studentů v prvních ročnících středních škol

8.
Jatelová, Alexandra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků druhého stupně základních škol o poskytování první pomoci | Theses on a related topic

9.
Kajzarová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Poskytování první pomoci laickou veřejností

10.
Kozelská, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Obavy studentů oboru Zdravotnický asistent z poskytování první pomoci a jejich znalosti a zkušenosti v oblasti první pomoci

11.
Krátká, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost sester v Moravskoslezském kraji o nových doporučených postupech v KPR

12.
Kubalová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí první pomoci u hasičského záchranného sboru

13.
Kulichová, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence úrazů u dětí

14.
Laryšová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika popálenin v dětském věku

15.
Nosková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Připravenost personálu fitcenter a sportovních zařízení poskytnout laickou první pomoc

16.
Paličková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí první pomoci u neprofesionálních sportovců

17.
Pleslová, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Popáleniny u dětí předškolního věku

18.
Rašková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí laické veřejnosti v poskytování první pomoci dětem v domácím prostředí

19.
Rotterová, Lucia
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Febrilní křeče u dětí

20.
Řezníková, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Připravenost absolventů autoškol k poskytování první pomoci v praxi

21.
Sporková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí studentů 4. ročníků středních škol o první pomoci

22.
Stoláriková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: První pomoc a informovanost laické veřejnosti o ní

23.
Šigutová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: První pomoc u dětí | Theses on a related topic

24.
Vavrečková, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí první pomoci u řidičů z povolání

25.
Waligová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů u dětí předškolního věku o poskytování první pomoci při popáleninovém traumatu

26.
Wrzecionková, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Laická první pomoc u osob s infarktem myokardu

27.
Závodníková, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zmapování problematiky informovanosti rodičů o zásadách první pomoci při úrazech dětí

28.
Chylíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující poskytování první pomoci | Theses on a related topic

29.
Jarošová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies

30.
Světnická, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů o poskytování laické první pomoci dětem

31.
Vacková, Naděžda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postup při poskytování a vyhledávání první pomoci laikem | Theses on a related topic