Theses on a related topic (having the same keywords):

delinquency, socialni kuratela, kriminalita, adolescents, youthful, delikvence, children, deti, mladistvi, social guardianship, criminality, mladez

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

151.
Strušková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Economy of Tourism)
Bachelor's thesis defence: Tvorba animační činnosti pro děti s autismem a jinými integračními poruchami

152.
Sušková, Iva
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Komunitní aktivity dětských knihoven

153.
Šalamounová, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Zajišťování výnosů z trestné činnosti

154.
Šalatová, Eliška
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Paliativní péče u dětí | Theses on a related topic

155.
Šebestová, Tamara
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Stravovanie a obezita

156.
Ševčíková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Drogy a jejich vliv na děti | Theses on a related topic

157.
Šimková, Alice
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence zubního kazu u dětí

158.
Štěpáníková, Jana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Aktivity pro dětské čtenáře v knihovnách Sdružení obcí Hlučínska

159.
Šustková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Bezpečnost chování v prostředí sociálních sítí u žáků na 2. stupni základních škol | Theses on a related topic

160.
Švecová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Hotely pro rodiny s dětmi - Hotel Diana Velké Losiny

161.
Švidrnochová, Helena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Nástin knihovnických lekcí pro gymnázia

162.
Tietz, Petr
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Zneužívání pervitinu v Královéhradeckém kraji

163.
Tomášková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Soudní správa ve vztahu Česká republika a Spolková republika Německo se zaměřením na soudy pro mladistvé

164.
Trpíková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Aspekty ekologické kriminality

165.
Večeřa, Stanislav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Kriminalita seniorů v ČR v letech 2010-2014

166.
Vlach, Zdeněk
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Dětské skupiny v resortu Ministerstva obrany ČR jako sociální pomoc zaměstnancům | Theses on a related topic

167.
Wawrzyková, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Činnost Městské policie města Český Těšín na úseku prevence

168.
Wiltsch, Adam
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: 3650 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: T: Česká válečná fotografie po roce 1989 | Theses on a related topic

169.
Zechová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dopad rozvodů na děti

170.
Zmydlochová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Paliativní péče u dětí | Theses on a related topic

171.
Adamczyk, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Protiprávní jednání spojené s problematikou bezdomovectví | Theses on a related topic

172.
Adámková, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Komunitní aktivity pro mládež v ČR ve srovnání se zahraničím

173.
Arlethová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Národní protidrogová politika a zkušenosti vězňů

174.
Barák, Vladimír
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Rodičovství a výchova dětí homosexuálními páry

175.
Bašná, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Primární prevence záškoláctví u dospívající mládeže

176.
Berka, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

177.
Bílá, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vliv rodiny a rodinného prostředí na chování dítěte | Theses on a related topic

178.
Blažek, Jiří
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Kriminalita mladistvých | Theses on a related topic

179.
Breškovcová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Onkologické onemocnění u dětí | Theses on a related topic

180.
Brixová, Sylva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže na Hlučínsku

181.
Březinová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Analýza kriminality v Královéhradeckém kraji 2008 - 2018 | Theses on a related topic

182.
Černínová, Jana maiden name: Špinarová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vliv projektu Asistent prevence kriminality na kvalitu života obyvatel sociálně vyloučené lokality ve městě Bruntál | Theses on a related topic

183.
De Geus, Magdalena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika vzrůstajícího výskytu sebepoškozujícího chování mezi dětmi a adolescenty

184.
Delongová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Nealkoholová toxikomanie žáků vybraných základních a středních škol na Frýdecko-Místecku

185.
Dlabola, Ondřej
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Vývoj kriminality v ČR a její sociální dopady | Theses on a related topic

186.
Dobruská, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Názory středoškolské mládeže na rozvod

187.
Dostálová, Irena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Alkoholismus u žen | Theses on a related topic

188.
Drabina, Lukáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Role veřejné správy v prevenci socio-patologických jevů na brownfieldech | Theses on a related topic

189.
Drábková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Postoj k nevěře z pohledu mládeže ve věku 16 - 19 let

190.
Dušková, Dana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Ochrana dítěte v nefunkční rodině

191.
Fleglová, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Probační a mediační služba České republiky se zaměřením na děti a mládež | Theses on a related topic

192.
Fleglová, Dominika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Dlouhodobá nezaměstnanost v ČR a aktivní nástroje k jejímu snížení | Theses on a related topic

193.
Grycová, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Animals and Their Function in Childrens Literature | Theses on a related topic

194.
Hasalová, Magdalena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Co by vás vrátilo do knihoven: proč mládež knihovny (ne)využívá?

195.
Hastíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zvládání školní psychické zátěže u dospívajících

196.
Hašková, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Vytvoření animačního programu pro letní dětský tábor

197.
Havelková, Helena
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Studies / Library Science in combination with another discipline, Museology in combination with another discipline
Bachelor's thesis defence: Vliv vzdělání rodiče na četbu dítěti

198.
Hintz, Nikol
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Komparace prevence kriminality dětí a mládeže v České republice a na Slovensku

199.
Hornych, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rozbor zneužívání psychoaktivních látek chlapci z výchovného ústavu umístěných na oddělení pro léčbu závislostí

200.
Hromasová, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Průzkum sociálně patologických jevů dětí a mládeže v Havířově v období 2006 - 2010