Theses on a related topic (having the same keywords):

delinquency, socialni kuratela, kriminalita, adolescents, youthful, delikvence, children, deti, mladistvi, social guardianship, criminality, mladez

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Hromková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Nabídka a poptávka volnočasových aktivit pro studenty středních škol v Havířově

202.
Hroudová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Přístup žáků středních škol ke kouření

203.
Chodurová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zážitková pedagogika jako způsob prevence sociálně patologických jevů

204.
Jankovská, Monika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Drama Arts / Audio-visual Creation
Master's thesis defence: Dětské moderní pořady, české dítě a TV

205.
Jelínková, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Subkultury mládeže, jejich hodnoty a životní styl

206.
Kalábová, Marcela
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Vliv internetu a sociálních sítí na mládež s ohledem na vznik závislostního chování

207.
Kamrádová, Lena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospívajících o problematice mentální anorexie | Theses on a related topic

208.
Kaňová, Nikola
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Kdo je čtenář a jaký jsem čtenář já - analýza výpovědi patnáctiletých dospívajících

209.
Karásková, Kristýna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Do jaké míry se daří veřejným knihovnám oslovit dnešní mládež?

210.
Karolová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Začlenění menšin do společnosti

211.
Kašpárková, Iva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost studentů středních škol o problematice AIDS

212.
Kaválková, Jiřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika sekt na středních školách

213.
Kavanová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Střídavá péče a její vliv na rodinu a rodinné vztahy

214.
Kirchnerová, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Postavení a úloha dětských domovů při řešení sociální situace dítěte | Theses on a related topic

215.
Kmošková, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Happy slapping jako nový jev kyberšikany

216.
Koldušková, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost mladistvých za přestupky | Theses on a related topic

217.
Koudelná, Eva
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Návrh vzdělávacího projektu pro výchovné poradce, zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů na základní škole

218.
Koutná, Nikol
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Život na ulici a trestná činnost | Theses on a related topic

219.
Křetínská, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Vývoj kriminality mládeže v Moravskoslezském kraji v letech 2010-2020 | Theses on a related topic

220.
Křížová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Účelnost a efektivnost městských kamerových systémů v rámci prevence a odhalování kriminality v Opavě

221.
Kubíček, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Životní hodnoty a preference chlapců umístěných ve výchovném ústavu

222.
Kupková, Markéta maiden name: Třasoňová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Bezpečnostní aspekty kriminality mládeže v okrese Bruntál | Theses on a related topic

223.
Kuťák, Dušan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence kriminality mládeže pravicový extremismus

224.
Lantová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rodina v kontextu sebevraždy jednoho z rodičů | Theses on a related topic

225.
Laryšová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Peritoneální dialýza u dětí jako edukační problém

226.
Leová, Žaneta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Organizace AIESEC jako součást cestovního ruchu v České republice

227.
Lokvenc, Josef
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Drogy a kriminalita související se zneužíváním návykových látek | Theses on a related topic

228.
Londinová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dospívající mládež a její vztah k alkoholu v závislosti na prostředí ve kterém vyrůstají

229.
Ludkewicz, Marek
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Přestupky proti občanskému soužití v činnosti Policie České republiky|

230.
Malaník, Lukáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Drogová kriminalita na úseku měkkých drog a specifika jejího dokazování | Theses on a related topic

231.
Málek, Martin
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Preventivní programy jako nástroj prevence sociálně patologických jevů v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

232.
Masná, Alica
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Dopyt mládeže po aktivitách dobrodružného cestovného ruchu na Slovensku

233.
Matejčíková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Komparácia fungovania kamerového systému policajných zložiek vo vybraných mestách Žilinského kraja

234.
Morávek, Lukáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Postoje mladistvých k extremismu na Táborsku

235.
Mrkva, Martin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Tourist Industry and Tourism / Tourist Industry and Tourism
Bachelor's thesis defence: Vytvoření animačního programu pro tábornický oddíl Greenhorns | Theses on a related topic

236.
Nebeská, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Konzumace alkoholu u mladistvých a jeho prevence

237.
Nemravová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Drogová problematika v sociálních službách

238.
Niemczyková, Denisa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Život dětí s Crohnovou chorobou | Theses on a related topic

239.
Noremberczyková, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Komparace systémů sociálně-právní ochrany dětí v České republice a Slovenské republice | Theses on a related topic

240.
Novák, Jakub
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Činnost městské policie a Policie ČR ve městě Frýdek - Místek

241.
Novosadová, Veronika maiden name: Novosadová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Rizikové chování mladistvých | Theses on a related topic

242.
Ocelková, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: The Function of Homework in the Learning Process of Young Learners

243.
Ožanová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Výzkum sociálně patologických jevů v Karviné v letech 2012-2014

244.
Pagáčová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Volný čas dětí ve věku 13-16 let ve vybraném dětském domově jako hodnotová orientace ve srovnání s jejich hodnotovým žebříčkem

245.
Pecháček, Dominik
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Užívání alkoholu u mladistvých | Theses on a related topic

246.
Pokorníková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Výživa dospívajících na Uherskohradišťsku

247.
Regneriová, Barbora
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Literature
Bachelor's thesis defence: Komunikace s dětským čtenářem jako prostředek čtenářské kultivace a výchovy

248.
Rosová, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Etika v reklamě

249.
Ryšavá, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zkušenosti mládeže s nelegálními návykovými látkami v OPavě

250.
Schiel, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Analýza vnímané a skutečné kriminality ve městě Jeseník | Theses on a related topic