Theses on a related topic (having the same keywords):

finance, narodnostni mensina, school facilities, statni sprava, state administration, law, zakon national minority, skolska zarizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Kohút, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Finanční poradenství v České republice

102.
Kokešová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Aplikace správního řádu u vkladového řízení před Katastrálním úřadem | Theses on a related topic

103.
Kokošková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika umělého přerušení těhotenství z pohledu všeobecné sestry

104.
Koldušková, Kateřina maiden name: Janotová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Právo na informace - legislativa a praxe | Theses on a related topic

105.
Kondziolková, Helena
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vývoj veřejné správy v meziválečném období a v letech 1989 - 2003 ve spojitosti s oblastí Těšínského Slezska

106.
Konečná, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Právní aspekty myslivosti a náhrady škod způsobené zvěří

107.
Konečná, Martina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Rodinné podnikání a jeho specifika

108.
Kopka, Bedřich
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Accounting
Bachelor's thesis defence: Dopady zavedení docházkového, personálního a mzdového systému na finance daného podniku | Theses on a related topic

109.
Kopková, Vendula maiden name: Košťálová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Právní postavení občana při vyjádření dříve vysloveného přání | Theses on a related topic

110.
Koralová, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Finance, Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Postavení příspěvkových organizací územního samosprávného celku

111.
Kordecký, Richard
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Činnost Úřadu práce České republiky při výkonu státní správy

112.
Kotlař, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Problematika územní samosprávy v České republice v komparaci s vybranou zemí | Theses on a related topic

113.
Kratochvíl, Josef
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Nejzávažnější trestné činy v České republice | Theses on a related topic

114.
Kretková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejná správa v regionálním školství

115.
Kretková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Financování škol a školských zařízení v působnosti obce Frýdlant nad Ostravicí

116.
Krkošková, Šárka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Procesní řízení na úseku občanských průkazů městského obvodu Radvanice a Bartovice

117.
Krná, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Vývoj geografického informačního systému

118.
Krupa, Ondřej maiden name: Krupa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Analýza místního referenda ve vybrané obci | Theses on a related topic

119.
Krupová, Zuzana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Economy of Tourism
Bachelor's thesis defence: Právní vztahy v cestovním ruchu

120.
Kubala, Petr
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Vývoj veřejné správy

121.
Kufová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Etické kodexy na úřadech obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji | Theses on a related topic

122.
Kucharczyková, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Financování školských příspěvkových organizací v obci III Orlová

123.
Kucharczyková, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Příspěvkové organizace obce - město Orlová

124.
Kulendíková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Institucionální reforma Celní správy České republiky

125.
Kurfürstová, Sylvie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Optimalizace nákladů v oblasti sociálních služeb pro seniory

126.
Lebeda, Matěj
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Vývoj a činnost Speciální pořádkové jednotky Policie České republiky Moravskoslezského kraje. | Theses on a related topic

127.
Lebeda, Matěj
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Činnost a právní postavení Policie České republiky

128.
Lipus, Gabriela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Možnosti rozvoje obce Dolní Lomná

129.
Macurová, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Přestupkové právo v oblasti občanského soužití v oblasti Městského úřadu Třinec

130.
Magurová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Dodržování soukromí u pacientů ve zdravotnickém zařízení

131.
Machač, Vojtěch
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Finanční výkonnost podniku | Theses on a related topic

132.
Malačková, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Oceňování v účetnictví

133.
Malinková, Petra
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library Science
Bachelor's thesis defence: Řek mezi rejvízskými pověstmi aneb Životní odyssea, literární přínos a inspirace Sotirise Joanidise | Theses on a related topic

134.
Masná, Ivana maiden name: Adamková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Corporate Finance)
Bachelor's thesis defence: Personální management vybraného podniku | Theses on a related topic

135.
Matyáš, Ondřej
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Finanční hospodaření obce Jedlí v letech 2008-2010

136.
Matyšová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Řízení a financování neziskové organizace

137.
Melníková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Banking
Master's thesis defence: Administrativní ocenění nemovitosti a jeho dopady na stanovení daní ve vybraných letech v České republice

138.
Mikešková, Jana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Finanční pomoc strukturálních fondů Evropské unie na vzdělávání členů AIESEC Karviná

139.
Mikušťák, Daniel
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Banking, Finance, Insurance / Banking, Finance, Insurance
Bachelor's thesis defence: Finanční gramotnost vybraných národnostních menšin v České republice | Theses on a related topic

140.
Mináriková, Katarína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Accounting and Taxes
Bachelor's thesis defence: Finanční, účetní, daňová, legislativní, sociální a společenská náročnost péče o osoby postižené autismem

141.
Mlčochová, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Správní úřady a jejich vztah k podnikateli v oboru hotelnictví

142.
Molota, David
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Postavení obvodního oddělení v systému Policie České republiky

143.
Moravčíková, Mária
Faculty: Mathematical Institute in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Applied Mathematics
Master's thesis defence: Optimalizácia akciového portfólia

144.
Mořkovský, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy | Theses on a related topic

145.
Nečas, Miroslav
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Rozpočtové hospodaření vybraného kraje

146.
Nedvěd, Karel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Aplikace zákona o opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny na základních školách v Královehradeckém kraji | Theses on a related topic

147.
Němcová, Denisa
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Státní kulturní politika České republiky a finanční zajišťování kulturních památek

148.
Němec, Petr maiden name: Němec
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Marketing and Trade)
Bachelor's thesis defence: Podnikatelský plán | Theses on a related topic

149.
Niemczyková, Vendula
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Právní úprava vzniku evropské akciové společnosti

150.
Nitkulinec, Michal
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Realizace správního vyhoštění a návratová politika České republiky | Theses on a related topic