Theses on a related topic (having the same keywords):

rodina, vliv, dite, influence, stridava pece, kvalita zivota, child, family breakdown, quality of life, porozvodova pece, family, rozpad rodiny, post-divorce child custody, alternating care

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Svobodová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Kvalita života lidí s mentálním handicapem

502.
Sýkorová, Blanka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Srovnání hodnotové orientace žáků 3. a 4. tříd s orientací žáků 8. a 9. tříd vybrané základní školy

503.
Syslová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Využití arteterapie v sociální práci s dětmi

504.
Szczuková, Karolína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života u pacientů s depresí

505.
Šafářová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika primární prevence sexuálního zneužívání v preprimárním vzdělávání

506.
Šebestová, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Využití volnočasových aktivit u dětí staršího školního věku jako prevence sociálně patologických jevů

507.
Šigutová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: První pomoc u dětí | Theses on a related topic

508.
Šilinková, Karolína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Dítě s autismem | Theses on a related topic

509.
Šimek, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Význam a úloha nízkoprahových center pro děti mládež | Theses on a related topic

510.
Škorpová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Ohrožené dítě v rodině a role orgánu sociálně-právní ochrany dětí

511.
Škrabalová, Olga
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Agresivita u dětí z Dětského domova v Opavě

512.
Šmídová, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života klienta a rodiny po centrální mozkové příhodě v domácím prostředí

513.
Šmírová, Karla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Význam případové konference v integraci osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených osob na Javornicku

514.
Šmuková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života nemocných s totální endoprotézou kyčelního kloubu

515.
Špaňková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Česká rodina na přelomu 20. a 21. století

516.
Štafová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Mezigenerační komunikace

517.
Šťastná, Dagmar
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: John Galsworthy's "The Forsyte Saga" as a Reflection of Changes in English Society and Their Impact on Family Relations.

518.
Štefanidesová, Ivana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vplyv sociálneho prostredia na výskyt sociálno patologických javov u detí a mládeže

519.
Štěrbová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Nástroje podpory rodin a natality

520.
Šugarová, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sourozenci dětí s postižením a možné nepříznivé dopady na život

521.
Švec, Adrián
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: Confession of a Man | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: T: Rodina vo fotografiách študentov ITF v rokoch 2019-2022 | Theses on a related topic

522.
Švecová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Hotely pro rodiny s dětmi - Hotel Diana Velké Losiny

523.
Talichová, Soňa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

524.
Tarkovská, Dominika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Firemná kultúra rodinného podniku

525.
Tesařová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Výchova v rodině jako předpoklad prevence před sociálně patologickými jevy

526.
Thiebergerová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života osob zařazených do dialyzačního programu

527.
Tietz, Petr
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Volný čas seniorů jako determinant kvality života | Theses on a related topic

528.
Tichá, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Péče rodiny a státu o seniory závislé na pomoci jiné osoby

529.
Ticháková, Michaela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Vliv nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Karviné na prevenci sociálně patologických jevů

530.
Tichý, Alois maiden name: Tichý
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Děti jako pachatelé trestných činů | Theses on a related topic

531.
Titurusová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Spolupráce rodiny a školy v oblasti mediální výchovy ve vybraných mateřských školách Moravskoslezského kraje

532.
Tobolová, Jarmila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace klienta, prvouživatele sluchadla

533.
Tomancová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Domácí násilí

534.
Tomanová, Alexandra maiden name: Tomanová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vliv společného dětství se sourozencem s postižením na dospělý život zdravého jedince | Theses on a related topic

535.
Tomešová, Olga
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Rodina ohrožená sociálním vyloučením

536.
Tovaryšová, Ester
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vliv vesnického a městského prostředí na výskyt sociálně patologických jevů na vybraných základních školách ve Zlínském kraji

537.
Trpálková, Zuzana
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English
Master's thesis defence: Shared Struggles: The Process of Self-identification in Toni Morrison's The Bluest Eye and Sandra Cisneros' The House on Mango Street.

538.
Trunčíková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Náhradní rodinná péče jako prevence sociálně patologických jevů v rodině

539.
Tučníková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Osamělé rodičovství

540.
Turnovcová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Kvalita života seniorů na Táborsku

541.
Tymlová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů o péči u dětí s vybranými onemocněními dýchacích cest

542.
Urbanová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální rizika v neúplné rodině

543.
Uvirová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Model růstu při práci s klienty v AMT centru Krnov a prevence komunikačních uzlů mezi partnery

544.
Vacková, Kristýna
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Master's thesis defence: P: Spolu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: T: Publikace fotografických portrétů československých prezidentů | Theses on a related topic

545.
Václavíková, Marcela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Zvládání zátěže rodiny u kriticky nemocných

546.
Vaculíková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Trestná činnost dětí a mládeže v posledních deseti letech, činnost probační a mediační služby v České republice a v Bruntále

547.
Vajdová, Ludmila maiden name: Havlíková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Vliv reklamy na mládež

548.
Valíčková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života nemocného po náhradě srdeční chlopně

549.
Vamberská, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Trestná činnost páchaná na dětech | Theses on a related topic

550.
Vantuch, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Pohádky a jejich role ve výchově dítěte | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Pohádky a jejich role ve výchově dítěte