Theses on a related topic (having the same keywords):

rodina, vliv, dite, influence, stridava pece, kvalita zivota, child, family breakdown, quality of life, porozvodova pece, family, rozpad rodiny, post-divorce child custody, alternating care

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Smržová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rodina a dítě s poruchou autistického spektra

2.
Škerková, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rodina a životní spokojenost dětí

3.
Kalivodová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Negativní prožívání rozvodu rodičů dítětem a možnosti preventivního působení v této oblasti

4.
Kavanová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Střídavá péče a její vliv na rodinu a rodinné vztahy

5.
Kolková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Srovnání střídavé péče v českém právním řádu a ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Srovnání střídavé péče v českém právním řádu a ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic

6.
Balková, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Autistické dítě v rodině | Theses on a related topic

7.
Barešová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rozvod a jeho dopady na jednotlivé členy rodiny

8.
Barotová, Iva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Diabetes mellitus I. typu u dětí, mladistvých a jeho psychosociální dopad na rodinu

9.
Blaťáková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Dětský domov jako instituce náhradní výchovy

10.
Cicvárková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Rodina v procesu osvojení dítěte

11.
Čabla, Jiří
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Kvalita života osob pečujících o dlouhodobě nemocné

12.
Dubcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vlivy rozdílného výchovného působení rodičů na dítě

13.
Dürrbecková, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Kvalita života rodin s dítětem s vadou zraku

14.
Frejvaldová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Možnosti zmírnění zátěže rodičů pečujících o dítě se zdravotním postižením

15.
Gacíková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Nevěra mezi partnery a její vliv na budoucí život dítěte
Bachelor's thesis defence: Nevěra mezi partnery a její vliv na budoucí život dítěte.

16.
Gonsiorová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kvalita života dítěte s vrozenou srdeční vadou

17.
Grygarová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Mužská a ženská role ve výchově dětí v české rodině

18.
Chwistková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Právní úprava náhradní rodinné péče v totalitní a demokratické společnosti.

19.
Judová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující návrat žen do pracovního procesu po mateřské či rodičovské dovolené

20.
Jüttnerová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Systém pěstounské péče v České republice | Theses on a related topic

21.
Kašová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Úskalí a dilemata pěstounské péče, využití preventivních a sanačních programů zohledňující biologické rodiny prostřednictvím příbuzenské pěstounské péče

22.
Klozová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Praktické dopady přijetí zákona o sociálně právní ochraně dětí a jeho novel na proces ústavní výchovy ve vybraném zařízení | Theses on a related topic

23.
Knopová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Minimalizace sekundární viktimizace sexuálně zneužívaných dětí v rodině

24.
Kolková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Srovnání střídavé péče v českém právním řádu a ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Srovnání střídavé péče v českém právním řádu a ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic

25.
Kosařová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sexuální zneužívání jako součást syndromu CAN

26.
Kovářová, Viktorie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vztah sociálně znevýhodněných rodin ke škole | Theses on a related topic

27.
Krmelová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života dětí s astma bronchiale

28.
Kroupová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodaření a financování orgánu sociálně-právní ochrany dětí města Hranice | Theses on a related topic

29.
Matějková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rozvod jako negativní determinant dětské psychiky se zaměřením na střední školní věk

30.
Matýsková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Alkoholová závislost a její důsledky na výchovu dětí v rodině

31.
Mědílková, Soňa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Střídavá péče pohledem práva a sociálních pracovníků OSPOD Trutnov | Theses on a related topic

32.
Mikešová, Lenka maiden name: Schubertová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Rodina se zanedbávaným a týraným dítětem | Theses on a related topic

33.
Mošová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Mentálně postižené dítě v rodině | Theses on a related topic

34.
Ochvatová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života rodičů dětí s autismem | Theses on a related topic

35.
Plebanová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Orgán sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obce s rozšířenou působností v okrese Opava

36.
Poláčková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dítě a nová rodina

37.
Radváková, Ilona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jako podpora rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci

38.
Richterová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dítě a neúplná rodina

39.
Růžičková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Sociální situace rodičů dlouhodobě hospitalizovaného dítěte

40.
Sovičová, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Literature
Bachelor's thesis defence: Dětství v knihách Ivy Procházkové

41.
Spáčilová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Závislost na alkoholu v rodině a její dopady

42.
Srkalová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Pohled na vliv rozvodu na děti u výchovných poradců ve vybrané lokalitě

43.
Sučanská, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vliv rodiny a ústavní péče na vývoj dítěte

44.
Sudíková, Leona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Peněžitá pomoc v mateřství se zřetelem na vývoj od roku 2000 | Theses on a related topic

45.
Svačinová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v České republice

46.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vliv rodinného prostředí na hospitalizaci dítěte

47.
Svobodová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Soužití nové rodiny po rozvodu

48.
Svoreňová, Brigita
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika závislosti rodičů na alkoholu a její vliv na výchovu dítěte

49.
Swakońová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Problematika umísťování dětí do pěstounské péče

50.
Ševěčková, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vybrané aspekty ovlivňující kvalitu života sourozenců jedinců s mentálním postižením