Theses on a related topic (having the same keywords):

rodina, dite, opatreni na ochranu ditete. social-legal protection, child, czech republic, family, child protection measures, socialne-pravni ochrana, law amendment, novela zakona, ceska republika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Noremberczyková, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Komparace systémů sociálně-právní ochrany dětí v České republice a Slovenské republice | Theses on a related topic Display description

2.
Balková, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Autistické dítě v rodině | Theses on a related topic

3.
Barešová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rozvod a jeho dopady na jednotlivé členy rodiny

4.
Barotová, Iva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Diabetes mellitus I. typu u dětí, mladistvých a jeho psychosociální dopad na rodinu

5.
Blaťáková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Dětský domov jako instituce náhradní výchovy

6.
Cicvárková, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Rodina v procesu osvojení dítěte

7.
Dubcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vlivy rozdílného výchovného působení rodičů na dítě

8.
Gacíková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Nevěra mezi partnery a její vliv na budoucí život dítěte
Bachelor's thesis defence: Nevěra mezi partnery a její vliv na budoucí život dítěte.

9.
Grygarová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Mužská a ženská role ve výchově dětí v české rodině

10.
Chwistková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Právní úprava náhradní rodinné péče v totalitní a demokratické společnosti.

11.
Judová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující návrat žen do pracovního procesu po mateřské či rodičovské dovolené

12.
Jüttnerová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Systém pěstounské péče v České republice | Theses on a related topic

13.
Kalivodová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Negativní prožívání rozvodu rodičů dítětem a možnosti preventivního působení v této oblasti

14.
Kašová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Úskalí a dilemata pěstounské péče, využití preventivních a sanačních programů zohledňující biologické rodiny prostřednictvím příbuzenské pěstounské péče

15.
Knopová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Minimalizace sekundární viktimizace sexuálně zneužívaných dětí v rodině

16.
Kolková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Srovnání střídavé péče v českém právním řádu a ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Srovnání střídavé péče v českém právním řádu a ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic

17.
Kosařová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sexuální zneužívání jako součást syndromu CAN

18.
Kovářová, Viktorie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vztah sociálně znevýhodněných rodin ke škole | Theses on a related topic

19.
Kroupová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodaření a financování orgánu sociálně-právní ochrany dětí města Hranice | Theses on a related topic

20.
Matějková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rozvod jako negativní determinant dětské psychiky se zaměřením na střední školní věk

21.
Matýsková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Alkoholová závislost a její důsledky na výchovu dětí v rodině

22.
Mikešová, Lenka maiden name: Schubertová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Rodina se zanedbávaným a týraným dítětem | Theses on a related topic

23.
Mošová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Mentálně postižené dítě v rodině | Theses on a related topic

24.
Plebanová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Orgán sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obce s rozšířenou působností v okrese Opava

25.
Poláčková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dítě a nová rodina

26.
Radváková, Ilona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi jako podpora rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci

27.
Richterová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Dítě a neúplná rodina

28.
Smržová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rodina a dítě s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

29.
Sovičová, Lenka
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Literature
Bachelor's thesis defence: Dětství v knihách Ivy Procházkové

30.
Spáčilová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Závislost na alkoholu v rodině a její dopady

31.
Srkalová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Pohled na vliv rozvodu na děti u výchovných poradců ve vybrané lokalitě

32.
Sučanská, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vliv rodiny a ústavní péče na vývoj dítěte

33.
Sudíková, Leona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Peněžitá pomoc v mateřství se zřetelem na vývoj od roku 2000 | Theses on a related topic

34.
Svačinová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v České republice

35.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Vliv rodinného prostředí na hospitalizaci dítěte

36.
Svobodová, Šárka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Soužití nové rodiny po rozvodu

37.
Svoreňová, Brigita
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika závislosti rodičů na alkoholu a její vliv na výchovu dítěte

38.
Swakońová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Problematika umísťování dětí do pěstounské péče

39.
Šivák, Rostislav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Problematika střídavé péče v českém právním řádu a praxi | Theses on a related topic

40.
Škerková, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Rodina a životní spokojenost dětí

41.
Škrobánková, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Nesezdané soužití a výchova dětí

42.
Tomisová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Zanedbávání dětí v rodině | Theses on a related topic

43.
Vrkočová, Klára
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Analýza rodinné politiky ve městě Vítkov | Theses on a related topic

44.
Jakschová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Výkon práce sociálních pracovníků OSPOD na úrovni obce s rozšířenou působností | Theses on a related topic

45.
Kavanová, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Střídavá péče a její vliv na rodinu a rodinné vztahy

46.
Kolková, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Srovnání střídavé péče v českém právním řádu a ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Srovnání střídavé péče v českém právním řádu a ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic

47.
Moudrý, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rodina s dítětem s Dětskou mozkovou obrnou | Theses on a related topic

48.
Peterková, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Změna role sociálního pracovníka při práci se syndromem CAN po novele zákona č. 359 / 1999 Sb., v platném znění k 1. 1. 2013

49.
Střelková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Pěstounská péče v České republice | Theses on a related topic

50.
Adamčíková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Týrání a zneužívání seniorů v rodině a v domovech pro seniory