Theses on a related topic (having the same keywords):

adolescence, rizikove chovani, sexual disease, pohlavni choroba, risk behaviour, prevence, prevention

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Klapuchová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti a meze prevence rizikového chování na základních školách se zaměřením na zneužívání návykových látek

2.
Ulrichová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Determinace forem rizikového chování v kyberprostoru na základních školách

3.
Balášová, Vanda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rizikové faktory a postoje pubescentů ke zneužívání návykových látek

4.
Chramostová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Primární prevence na II. stupni základních škol

5.
Šebesta, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence vybraných forem rizikového chování na 2. stupni základní školy

6.
Žáková, Dominika maiden name: Žáková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků střední školy o možné prevenci pohlavně přenosných nemocí

7.
Berková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Gynekologická prevence u dívek užívající hormonální antikoncepci

8.
Cágová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Aktuální trendy přípravy na samostatný život mladistvých výchovného ústavu | Theses on a related topic

9.
Cimbotová, Markéta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence zneužívání tabákových výrobků a nikotinových sáčků na základní škole | Theses on a related topic

10.
Česlíková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence rizik šíření pohlavně přenosných nemocí na úrovni střední školy

11.
De Geus, Magdalena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika vzrůstajícího výskytu sebepoškozujícího chování mezi dětmi a adolescenty

12.
Fajmonová, Tereza maiden name: Fajmonová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Problematika rizikového chování u žáků s lehkým mentálním postižením | Theses on a related topic

13.
Filipiaková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Znalosti a prevence pohlavních chorob dospívající generace

14.
Gniadková, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti primární prevence mentální anorexie a mentální bulimie na základních školách

15.
Godziková, Adriana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Povědomí žáků na vybraných středních školách o domácím násilí | Theses on a related topic

16.
Kaletová, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika a prevence užívání marihuany na středních školách

17.
Kalousková, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problematika školního metodika prevence na základních školách

18.
Kašíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Příčiny sebepoškozování u adolescentů

19.
Klementová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence sebevražedného jednání v adolescenci

20.
Kolenčiaková, Markéta maiden name: Lančová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

21.
Kubálková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence poruch příjmu potravy na druhém stupni základní školy

22.
Kujovský, Dalibor
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence rizikového chování v prostředí speciální školy pro tělesně postižené

23.
Mašková, Renata
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: ZKUŠENOSTI S KONZUMACÍ ALKOHOLU MLADISTVÝCH VE VYBRANÉ LOKALITĚ
Bachelor's thesis defence: Zkušenosti s konzumací alkoholu mladistvých ve vybrané lokalitě

24.
Mičová, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Volnočasové aktivity jako prevence rizikového chování u dětí se specifickými potřebami

25.
Mrovcová, Iva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence rizikového chování na 2. stupni základní školy se zaměřením na agresivní chování | Theses on a related topic

26.
Novosadová, Veronika maiden name: Novosadová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Rizikové chování mladistvých | Theses on a related topic

27.
Poláčková, Sabina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Vnímání rizikovosti alkoholu mládeží ve věku časné adolescence

28.
Poláková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Průzkum sociálně patologických jevů u dětí na Základní škole v Novém Jičíně

29.
Prokešová, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention

30.
Štěpánská, Radka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Kouření jako rizikové chování u žáků 2. stupně základních škol a efektivnost programu primární prevence se zaměřením na kouření

31.
Tešlová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Suicidální chování v adolescenci a její dopad na rodinu | Theses on a related topic

32.
Trčková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sexuální asistence jako prevence před rizikovým chováním osob s mentálním a tělesným postižením | Theses on a related topic

33.
Ulrichová, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Prevence rizikového chování na internetu u žáků základní školy | Theses on a related topic

34.
Víchová, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Možnosti primární prevence HIV/AIDS u žáků 8. a 9. tříd základních škol

35.
Ambrožová, Milena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevence kyberšikany na 2. stupni základních škol

36.
Andersová, Ilona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: K domácímu násilí páchanému na ženách a k některým možnostem jeho prevence a pomoci obětem domácího násilí na Trutnovsku

37.
Arlethová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territoral Studies / Central European Studies
Bachelor's thesis defence: Národní protidrogová politika a zkušenosti vězňů

38.
Bábik, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Alkoholismus v silničním provozu jako sociálně patologický jev a úloha strážníka MP Trutnov v prevenci

39.
Bačová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Problém psychické manipulace u skupin se sektářskými rysy

40.
Balarinová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence rakoviny prsu

41.
Baronová, Adéla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Prevence nozokomiálních nákaz ve vybraných nemocnicích karvinského regionu

42.
Bednárková, Renáta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Patologická závislost na alkoholu u žen, psychické, somatické a sociální změny

43.
Bednářová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Hooligans jako specifická forma vanadalismu v České republice a v zahraničí

44.
Benková, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Rizika závislosti na internetu

45.
Berková, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika patologického hráčství se zaměřením na výskyt v Ostravě

46.
Berková, Karolína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Pathology and Prevention / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Prevalence rizikového chování u žáků středního odborného učiliště | Theses on a related topic

47.
Bialoňová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kouření a vliv na zdraví | Theses on a related topic

48.
Boháčová, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Formy a projevy syndromu CAN

49.
Bohuslavová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Systém primární prevence na základních školách v Nymburce

50.
Bořilová, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Primární prevence u dospělé populace | Theses on a related topic