Theses on a related topic (having the same keywords):

informovanost, dobrovolni hasici, anatomie, awareness, cardiopulmonary resuscitation, anatomy, kardiopulmonalni resuscitace, prvni pomoc, volunteer firefighters, first aid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Paličková, Tereza
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí první pomoci u neprofesionálních sportovců

52.
Pastorková, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost zdravotnického personálu o chřipkových onemocněních, proočkovanost zdravotníků chřipkovou vakcínou a další protektivní opatření z pohledu sestry

53.
Pleslová, Monika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Popáleniny u dětí předškolního věku

54.
Poláková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Průzkum sociálně patologických jevů u dětí na Základní škole v Novém Jičíně

55.
Pyszková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost laické veřejnosti o HIV/AIDS

56.
Rašková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí laické veřejnosti v poskytování první pomoci dětem v domácím prostředí

57.
Rotterová, Lucia
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Febrilní křeče u dětí

58.
Řezníková, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Připravenost absolventů autoškol k poskytování první pomoci v praxi

59.
Salvetová, Jitka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Rakovina děložního čípku a její prevence | Theses on a related topic

60.
Sládková, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů s revmatickým onemocněním o režimových opatřeních u biologické léčby

61.
Smějová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Infekční rizika spojená s cestováním do zahraničí

62.
Světnická, Gabriela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů o poskytování laické první pomoci dětem

63.
Svobodová, Magdalena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Sexuální život mužů s míšní lézi

64.
Šerá, Natálie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu o pooperačním režimu a komplikacích | Theses on a related topic

65.
Šigutová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: První pomoc u dětí | Theses on a related topic

66.
Šlapka, Jan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů plicního oddělení Městské nemocnice Ostrava o onemocnění CHOPN

67.
Šnajdrová, Dita
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí KPR u sester pracujících na standardních odděleních

68.
Šoborová, Beáta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Zdravá výživa jako problém současných seniorů

69.
Trojovská, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospělých klientů o možnostech očkování v České republice

70.
Vacková, Naděžda
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Postup při poskytování a vyhledávání první pomoci laikem | Theses on a related topic

71.
Valášková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Připravenost firmy CS CABOT na realizaci znalostního managementu

72.
Vavrečková, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí první pomoci u řidičů z povolání

73.
Vítková, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost o riziku vzniku kardiovaskulárních komplikací u pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu

74.
Všianská, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Základní neodkladná resuscitace u dětí do jednoho roku

75.
Vychodilová, Petra
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Primární prevence a edukace u žen s predispozicemi pro vznik křečových žil na dolních končetinách

76.
Waligová, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů u dětí předškolního věku o poskytování první pomoci při popáleninovém traumatu

77.
Wimmerová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Život s amyotrofickou laterální sklerózou

78.
Wrzecionková, Kristýna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Laická první pomoc u osob s infarktem myokardu

79.
Zdrálková, Vendula
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Řízená hypotermie v akutní péči

80.
Žáková, Dominika maiden name: Žáková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků střední školy o možné prevenci pohlavně přenosných nemocí

81.
Barczyński, Wojciech
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: MgA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Master's thesis defence: P: Rezidua | Theses on a related topic
Master's thesis defence: T: Polská agentura fotografů FORUM | Theses on a related topic

82.
Bayerová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků středních škol o rizicích užívání drog

83.
Bella, Lubomír
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Výživová hodnota vína a jeho vplyv na zdravie

84.
Bulíčková, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Regionální školství v okrese Přerov

85.
Dunová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost středoškolských studentek o pozitivách a negativách hormonální antikoncepce.

86.
Frolichová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost o ošetřovatelské péči z pohledu klientů se stomií

87.
Gaska, Piotr
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: Zdá se, že je vše v pořádku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: T: Estetika válečné fotografie v XXI století | Theses on a related topic

88.
Halamajová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English for Teachers
Bachelor's thesis defence: Teaching Culture in English Lessons

89.
Hatlapatka, Ondřej
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Integration
Bachelor's thesis defence: Povědomí studentů o Evropské unii a návrh inovace informovanosti v České republice

90.
Heinzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika informovanosti klientů po manuální kompresi arterie femoralis sestrou v rámci intervenčního výkonu

91.
Chylíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Faktory ovlivňující poskytování první pomoci | Theses on a related topic

92.
Juřenová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Potřeby dívek a mladších žen v oblasti informovanosti o hormonální antikoncepci

93.
Kalusová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost seniorů o problematice sekundární prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

94.
Kanovská, Milena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita edukace před endoskopickým vyšetřením zažívacího traktu

95.
Karásková, Kateřina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Sebepoškozování u dětí

96.
Kašpárková, Iva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost studentů středních škol o problematice AIDS

97.
Kišková, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Povědomí obyvatel Havířova o nabízených sociálních službách | Theses on a related topic

98.
Krawczyková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Povědomí studentů Střední průmyslové školy na postavení a potřeby tělesně postižených osob v majoritní společnosti

99.
Kreuzbergerová, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost o screeningovém programu kolorektálního karcinomu u bezpříznakových osob do 50 let

100.
Lipusová, Daria
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Komunikační mix firmy Walmark, a.s.