Theses on a related topic (having the same keywords):

informovanost, dobrovolni hasici, anatomie, awareness, cardiopulmonary resuscitation, anatomy, kardiopulmonalni resuscitace, prvni pomoc, volunteer firefighters, first aid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Matula, Kamil maiden name: Matula
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Information studies with the focus on library science
Bachelor's thesis defence: Projevy ekonomické krize v informačním okruhu hromadných sdělovacích prostředků (masmédií)

102.
Mikošková, Marie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodiček o péči o novorozence

103.
Mikulenková, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Management hojení ran podtlakovou terapií

104.
Minárová, Simona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Přínos internetového poradenství pro nemocné s virovou hepatitidou

105.
Moravcová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospělé populace o prevenci karcinomu plic

106.
Nachtmannová, Pavla
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost dospívajících dívek o antikoncepci

107.
Nazirov, Jaroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: K vybraným faktorům ovlivňující resocializaci lidí bez přístřeší v okrese Jičín | Theses on a related topic

108.
Parysová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Zákon o sociálních službách v povědomí zdravotnických pracovníků ve vybrané zdravotnické organizaci

109.
Podešvová, Miroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Spokojenost sluchově postižených seniorů s informovaností ve zdravotnických zařízeních

110.
Polesová, Nikola
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace a informovanost pacientů při léčbě warfarinem

111.
Půlkrábková, Andrea
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Míra informovanosti klientů Úřadu práce Trutnov, oddělení státní sociální podpory, o příspěvku na bydlení

112.
Schmidtová, Vanesa
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Ošetřovatelská problematika u pacienta podstupujícího kolonoskopii | Theses on a related topic

113.
Sklenářová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Připravenost absolventů Obchodně - podnikatelské fakulty v Karviné pro jejich uplatnění na trhu práce pomocí HR managementu

114.
Slobodová, Helena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Podpora rodičů před operačním výkonem dítěte

115.
Světlíková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Master's thesis defence: Marketingová komunikace obce Horní Tošanovice

116.
Škutová, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost veřejnosti o možnostech využití služeb agentury domácí péče

117.
Tichotová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Rozvoj odlehčovacích služeb jako základní předpoklad pro oddálení potřeby péče v pobytových zařízeních sociálních služeb pro ORP Nové Město nad Metují | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Rozvoj odlehčovacích služeb jako základní předpoklad pro oddálení potřeby péče v pobytových zařízeních sociálních služeb pro ORP Nové Město nad Metují | Theses on a related topic

118.
Tománková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Šikana na pracovišti a její prevence

119.
Tonhauserová, Eliška
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies, General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků základních škol v oblasti poruch příjmu potravy

120.
Toralová, Veronika
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Učitelství pro střední školy / Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Secondary school teacher training in general subjects with specialization in Czech, Secondary School Teacher Training in History, Teacher Training - shared framework
Master's thesis defence: Povědomí dnešních dospívajících o vybraných evropských bájích.

121.
Tymlová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost rodičů o péči u dětí s vybranými onemocněními dýchacích cest

122.
Zwrtková Ivanovová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Stav informovanosti laické veřejnosti o agenturách domácí péče