Theses on a related topic (having the same keywords):

odlehcovaci pece, kvalita, informovanost, socialni sluzby, nove mesto nad metuji

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Tichotová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Rozvoj odlehčovacích služeb jako základní předpoklad pro oddálení potřeby péče v pobytových zařízeních sociálních služeb pro ORP Nové Město nad Metují | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defence: Rozvoj odlehčovacích služeb jako základní předpoklad pro oddálení potřeby péče v pobytových zařízeních sociálních služeb pro ORP Nové Město nad Metují | Theses on a related topic Display description

2.
Čunková, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Vsetín

3.
Dodová, Hana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Kvalita činnosti Charity Frýdek-Místek a její zdroje financování

4.
Drtinová, Mária
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Péče o seniory z hlediska sociálních služeb

5.
Gábrtová, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální služby v Červeném Kostelci a jejich dostupnost | Theses on a related topic

6.
Hudská, Lucie maiden name: Kučeráková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Poskytování sociálních služeb v malých obcích | Theses on a related topic

7.
Kanovská, Milena
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita edukace před endoskopickým vyšetřením zažívacího traktu

8.
Kišková, Petra
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Povědomí obyvatel Havířova o nabízených sociálních službách | Theses on a related topic

9.
Lagutinová, Vladimíra maiden name: Visingerová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Kvalita pobytové sociální služby v Domově pro seniory Trutnov | Theses on a related topic

10.
Nazirov, Jaroslav
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: K vybraným faktorům ovlivňující resocializaci lidí bez přístřeší v okrese Jičín | Theses on a related topic

11.
Adamczyk, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Protiprávní jednání spojené s problematikou bezdomovectví | Theses on a related topic

12.
Ambrožová, Vendula
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information Studies and Library Science / Library science with the focus on public libraries of the community type
Master's thesis defence: Požadavky normy ISO 9001 a jejich implementace do systému řízení knihoven

13.
Andršová, Lydie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Celostní péče o klienty s neurodegenerativním onemocněním- Parkinsonovou chorobou

14.
Arnošová, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání pracovníků v organizaci Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p. o.

15.
Babijová, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Dostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS na Opavsku | Theses on a related topic

16.
Báčová, Terezie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Činnost pečovatelské služby Teplice nad Metují

17.
Bagier, Martin
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics and Management (combination/specialization: Corporate Finance)
Master's thesis defence: Optimalizace systému řízení kvality

18.
Bahrová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu o pooperačním pohybovém režimu a komplikacích

19.
Bachová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Analýza zaměstnaneckých benefitů se zaměřením na zaměstnavatele v oblasti sociálních služeb | Theses on a related topic

20.
Balážová, Lucie
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Spa Management and Tourism
Bachelor's thesis defence: Analýza rozsahu a kvality poskytovaných služeb v hotelu Harmonie*** Luhačovice

21.
Bartasová, Andrea
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Analýza konkurenčního prostředí a návrh strategie dalšího rozvoje veřejné lékárny v Karviné

22.
Bartoncová, Vendula maiden name: Bartoncová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Roztroušená skleróza a informovanost laické veřejnosti | Theses on a related topic

23.
Bartoňková, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Neziskové organizace a jejich úloha v oblasti práce s bezdomovci

24.
Bartoňková, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Strategie protidrogové politiky v letech 2010-2018

25.
Bártová, Daniela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Komparace sociálních systémů a služeb v České republice a na Slovensku

26.
Barvíková, Yvona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace pacientů s tromboembolickou nemocí

27.
Baša, Anton
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: BcA.
Programme/field: Film, Television and Photographic Art and New Media / Creative Photography
Bachelor's thesis defence: P: Brightonians
Bachelor's thesis defence: T: Rodinné fotoarchívy na východnom Slovensku v období 1920-1989

28.
Bayerová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků středních škol o rizicích užívání drog

29.
Bazgierová, Alžběta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnocení nabídky služeb pro dům s pečovatelskou službou | Theses on a related topic

30.
Bednaříková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kampeličky jako alternativa financování sociálních podniků

31.
Bella, Lubomír
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hotel Industry
Bachelor's thesis defence: Výživová hodnota vína a jeho vplyv na zdravie

32.
Bembenková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj sociálních služeb ve městě Karviná po roce 1945

33.
Bendová, Barbora
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Kvalita života onkologicko-ortopedicky nemocných pacientů

34.
Beranová, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika bezdomovectví v ČR a její řešení v Opavském regionu

35.
Bérešová, Liana
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Bachelor's thesis defence: Marketingový mix společnosti ITeuro

36.
Berezová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Dynamika humanizace v organizaci pečující o seniory

37.
Bergmann, Richard
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Potřebnost sociálních zařízení ve správním obvodu ORP Náchod | Theses on a related topic

38.
Bergmannová, Marcela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Hodnocení společenské odpovědnosti podnikání

39.
Bieleszová, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Service Management / Management v sociálních službách
Bachelor's thesis defence: Spokojenost se sociálními službami ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

40.
Biernatová, Dominika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj sociálních služeb v Hlučíně po roce 1945

41.
Bílek, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Aktuální problémy péče o osoby s mentálním postižením na okrese Tábor | Theses on a related topic

42.
Bláhová, Ester
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální služby a další aspekty problému bezdomovectví

43.
Blažek, Filip
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economics and Management / Marketing and Management
Master's thesis defence: Spokojenost zákazníků společnosti PEXX Consulting, s.r.o.

44.
Blažek, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Péče o dospělé osoby s mentálním postižením mimo rodinu na Táborsku. | Theses on a related topic

45.
Blažková, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Pomoc a podpora státu a neziskových organizací pro osoby postižené schizofrenií a psychotickými stavy

46.
Blažková, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Výdaje města Krnova v sociální oblasti

47.
Bolková, Lucie
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics and Management / Business Economics in Trade and Services
Bachelor's thesis defence: Účetní, daňové a legislativní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením

48.
Brabcová, Martina
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost veřejnosti o prevenci a rizicích klíšťové encefalitidy na Opavsku

49.
Brančíková, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Komunitní plánování sociálních služeb ve vybraných městech Moravskoslezského kraje | Theses on a related topic

50.
Brázdová, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Pedagogy / Social Pathology and Prevention
Bachelor's thesis defence: Informovanost pedagogů a rodičů o sebepoškozování u dětí