Theses on a related topic (having the same keywords):

mikroregion krnovsko, social services, informovanost, dostupnost, accessibility, obce, microregion krnovsko, socialni sluzby, awareness, social worker, municipalities, socialni pracovnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bachová, Veronika
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Analýza zaměstnaneckých benefitů se zaměřením na zaměstnavatele v oblasti sociálních služeb | Theses on a related topic Display description

2.
Čunková, Nikola
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Vsetín

3.
Forejtová, Pavlína
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Síť sociálních služeb jako limitující prvek jejich rozvoje | Theses on a related topic

4.
Kalousová, Ivana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Práce sociálního pracovníka organizace poskytující služby ve vyloučených lokalitách | Theses on a related topic

5.
Kolářová, Iveta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání pracovníků v Centru pečovatelské služby Frýdek-Místek,příspěvkové organizaci

6.
Kupková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Denní stacionář jako sociální služba

7.
Kysnarová, Eva
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Personální politika v sociálních službách | Theses on a related topic

8.
Kyšková, Tereza
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Fungování sociálních služeb v domově Březiny v Petřvaldě

9.
Lindová, Kamila
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Komunikace se seniory v domácím prostředí a v Domě s pečovatelskou službou města Slaný

10.
Nováková, Markéta
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Zákon o sociálních službách v povědomí zdravotnických pracovníků

11.
Nováková, Zuzana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální práce, práce se seniory

12.
Pekárková, Lucie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Sociální poradenství v domově pro seniory z pohledu etiky

13.
Pokorný, Radovan
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Reforma psychiatrické péče v České republice z hlediska jejího přesahu do sociální problematiky

14.
Rohlová, Blanka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Příspěvek na péči v praxi

15.
Skřítková, Lucie maiden name: Ryšánková
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi na Jesenicku a jejich možnost právního poradenství | Theses on a related topic

16.
Šebestová, Andrea
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Olomouckého kraje

17.
Šlahorková, Monika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Další vzdělávání zaměstnanců v konkrétní organizaci

18.
Veselková, Eva maiden name: Somernitzová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Lze vyloučit posudkového lékaře z posuzování nároku na příspěvek na péči? | Theses on a related topic

19.
Vojtová, Hana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků

20.
Zelina, Tomáš
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Spokojenost klientů s úrovní poskytování sociálních služeb

21.
Zubíková, Lenka
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání zaměstnanců Sociálních služeb města Přerova, p. o.

22.
Bergmann, Richard
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Work in Public Administration / Social Work in Public Administration
Bachelor's thesis defence: Potřebnost sociálních zařízení ve správním obvodu ORP Náchod | Theses on a related topic

23.
Bílek, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Aktuální problémy péče o osoby s mentálním postižením na okrese Tábor | Theses on a related topic

24.
Czekajová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření pracovníků v sociálních službách a supervize jako forma prevence. | Theses on a related topic

25.
Gábrtová, Anna
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální služby v Červeném Kostelci a jejich dostupnost | Theses on a related topic

26.
Jelínková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální služby a jejich dostupnost na Benešovsku

27.
Jirásková, Eliška maiden name: Červená
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Administration and Social Politics / Public Administration and Social Politics
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho prevence u pracovníků v sociálních službách | Theses on a related topic

28.
Nováková, Iveta maiden name: Pytliková
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Service Management / Management v sociálních službách
Bachelor's thesis defence: Úroveň kvality terénních programů v Sociálních službách Karviná | Theses on a related topic

29.
Parysová, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Zákon o sociálních službách v povědomí zdravotnických pracovníků ve vybrané zdravotnické organizaci

30.
Adamczyk, Tomáš
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Protiprávní jednání spojené s problematikou bezdomovectví | Theses on a related topic

31.
Andršová, Lydie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Celostní péče o klienty s neurodegenerativním onemocněním- Parkinsonovou chorobou

32.
Arnošová, Pavlína
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání pracovníků v organizaci Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p. o.

33.
Báčová, Terezie
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Činnost pečovatelské služby Teplice nad Metují

34.
Bahrová, Jana
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Informovanost pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu o pooperačním pohybovém režimu a komplikacích

35.
Baleková, Eliška
Faculty: Faculty of Philosophy and Science in Opava
Year: 2023, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Studies / Cultural Inheritance in Regional Practice
Master's thesis defence: Hrady a zámky v Českém Slezsku

36.
Bartoň, Ondřej
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Průzkum spokojenosti sociálních pracovníků v Domově se zvláštním režimem Pržno

37.
Bartoncová, Vendula maiden name: Bartoncová
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Roztroušená skleróza a informovanost laické veřejnosti | Theses on a related topic

38.
Bartoňková, Barbora
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Master's thesis defence: Strategie protidrogové politiky v letech 2010-2018

39.
Bártová, Daniela
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Komparace sociálních systémů a služeb v České republice a na Slovensku

40.
Barvíková, Yvona
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nursing Studies
Bachelor's thesis defence: Edukace pacientů s tromboembolickou nemocí

41.
Bednaříková, Lenka
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Kampeličky jako alternativa financování sociálních podniků

42.
Bembenková, Kateřina
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj sociálních služeb ve městě Karviná po roce 1945

43.
Beranová, Aneta
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Regional Policy
Bachelor's thesis defence: Problematika bezdomovectví v ČR a její řešení v Opavském regionu

44.
Berezová, Michaela
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Dynamika humanizace v organizaci pečující o seniory

45.
Bezděková, Dagmar
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economy and Administration
Bachelor's thesis defence: Podnikatelské subjekty v ČR se zřetelem na státní podnik

46.
Bieleszová, Pavla
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Service Management / Management v sociálních službách
Bachelor's thesis defence: Spokojenost se sociálními službami ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

47.
Biernatová, Dominika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Vývoj sociálních služeb v Hlučíně po roce 1945

48.
Bláhová, Ester
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics
Bachelor's thesis defence: Sociální služby a další aspekty problému bezdomovectví

49.
Blahová, Veronika
Faculty: School of Business Administration in Karvina
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Social Management
Bachelor's thesis defence: Průzkum psychické zátěže zaměstnanců v zařízeních se sociální péčí ve městě Hodonín

50.
Blažek, Pavel
Faculty: Faculty of Public Policies in Opava
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy
Master's thesis defence: Péče o dospělé osoby s mentálním postižením mimo rodinu na Táborsku. | Theses on a related topic