Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
  • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2017-2021: Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné; obor: Podniková ekonomika a management
  • 2015-2017: Ing. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné; obor: Podniková ekonomika a management, specializace Marketing a obchod

  • 2012-2015: Bc. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné; obor Marketing a management

  • 2008-2012: Gymnázium Karviná

Přehled zaměstnání
  • 09/2021-dosud: odborný asistent - Katedra ekonomie a veřejné správy, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

2023/09/23


Životopis: Ing. Petra Chmielová, Ph.D. (učo 36123), verze: čeština(1), změněno: 23. 9. 2023 10:13, P. Chmielová