ARTAVTBP13 Film sound practice II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Petr Janoš (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Petr Janoš
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je seznámit posluchače se základními zvukovými postupy, zařízeními a technologiemi a základy práce ve zvukovém studiu.
Syllabus (in Czech)
 • 1.–3. Snímání a záznam zvuků hudebních nástrojů – teorie a praxe.
 • 3.–5. Problematika ozvučení místnosti, sálu, prostoru.
 • 5.–7. Snímání živého vystoupení (koncertu).
 • 7.–8. Syntetizátory zvuků a hudby, softwarový MIDI orchestr.
 • 9.–12. Programy pro záznam a editaci zvuku na pc.
 • 13. Mastering zvukového CD, DVD.
Literature
  required literature
 • VRZAL, M. Střih záznamu hudby. Praha: AMU 2007.
 • VLACHÝ, V. Praxe zvukové techniky. Praha: Muzikus, 2008.
  recommended literature
 • Dokumentace a literatura k technice a použitému SW.
 • BLÁHA, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU 2006.
 • JANOUŠEK, I. ABC akustiky pro hudební praxi. Praha: Supraphon, 1979.
 • HŮRKA, M. Když se řekne zvukový film. Praha: ČFÚ, 1991.
 • BOUČEK, V. Filmová technika I. a II. Praha: ČVUT, 1972.
 • WHITE P. Recording and production techniques. London: Sanctuary Publishing Limited. 2002.
 • FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada, 1996.
 • CHION, M. Film, a Sound Art. New York: Columbia University Press, 2009.
 • KUNA, M. Zvuk a hudba ve filmu: k analýze zvukové dramaturgie filmu. Praha: Panton, 1969.
 • ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Baerenreiter, 2003. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, praktická cvičení, analýza
Assessment methods (in Czech)
odevzdání průběžných cvičení práce se zvukem, odevzdání semestrálního zvukového projektu
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARTAVTBP13