ARTAVTBP18 History of world cinema

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (lecturer)
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Timetable
Thu 5. 10. 14:45–17:10 D1, Thu 2. 11. 14:45–17:10 D2, Thu 23. 11. 14:45–17:10 D2, Thu 21. 12. 14:45–17:10 D2
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTBP18/A: Thu 5. 10. 17:15–19:40 D1, Thu 2. 11. 17:15–19:40 D2, Thu 23. 11. 17:15–19:40 D2, Thu 21. 12. 17:15–19:40 D2, T. Polenský
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled vývoje významných světových kinematografií od vzniku filmu až do současnosti. Kromě zdůraznění jednotlivých period a etap vývoje dějin kinematografie se studenti rovněž seznámí s tvorbu vůdčích filmařských osobností a zásadními díly sledovaných období, a to na společensko-kulturním pozadí, které kinematografii do značné míry determinuje.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Počátky kinematografie. Raný film v Evropě a jeho proměna v umění: Lumièrové a Méliès, Bbrightonská škola, Film d'Art, historický a veristický film v Itálii, rozvoj dánské kinematografie.
 • 2. Zrod americké kinematografie (Edison Company, Edwin S. Porter). Formování a vznik Hollywoodu (Griffith), filmová groteska.
 • 3. Zrod německé kinematografie: německý expresionismus a kammerspiel. Skandinávská škola.
 • 4. Osobnosti francouzské filmové avantgardy. Francie jako meziválečná filmová velmoc.
 • 5. Sovětská kinematografie do roku 1945 a její osobnosti (Vertov, Ejzenštejn, Pudovkin, Dovženko).
 • 6. Hollywoodský studiový systém od 20. let do roku 1945: nástup velkých filmových studií, hvězdný systém, preferované filmové žánry. Výrazné osobnosti kinematografie USA.
 • 7. Zrod italského neorealismu. Italská kinematografie v 60.–80. letech 20. století. Francouzská kinematografie po roce 1945, nástup francouzské nové vlny.
 • 8. Kinematografie USA v 60. a 70. letech (klasický vs. nový Hollywood), osobnosti. Nástup amerického nezávislého filmu v 80. letech.
 • 9. Další proudy západní evropské kinematografie po 2. světové válce: spiritualita ve filmu (Dreyer, Bresson, Bergman), nový německý film, britské hnutí Free Cinema.
 • 10. Poválečná kinematografie v zemích střední a východní Evropy 1945: Polsko (polská filmová škola, kino morálního neklidu), Maďarsko, Jugoslávie (Novi film), osobnosti sovětského filmu (Tarkovskij, Michalkov, Muratovová, Paradžanov).
 • 11. Světové kinematografie mimo Evropu.
 • 12. Světová kinematografie v éře postmoderny, globalizace a zapojení nových médií. Proměny po roce 1989.
 • 13. Dokumentární, experimentální a animovaný film.
Literature
  required literature
 • BORDWELL, D. – THOMPSONOVÁ, K. Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie. Praha: Akademie múzických umění, 2011.
 • DUTKA, E. Minimum z dějin světové animace. Praha: AMU, 2004. info
 • GAUTHIER, G. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, AMU, 2004. info
 • MONACO, James. Nová vlna. Praha, AMU, 2001. info
 • Nichols, B. Úvod do dokumentárního filmu. Praha, 2010. info
 • PATALAS, E., GREGOR, U. Dejiny filmu. Bratislava: Tatran, 1968. info
 • PLAZEWSKI, J. Dějiny filmu 1895-2005. Praha: Academia, 2009. info
 • SADOUL, G.:. Dějiny světového filmu: od Lumiera až do současné doby. Praha: Orbis, 1963. info
 • TÖTEBERG, M. (ed.). Lexikon světového filmu. Praha: Orpheus, 2005.
 • ULVER, S.:. Západní filmová avantgarda. Praha: ČSFÚ: 1991. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, ukázky, analýza
Assessment methods (in Czech)
písemný test, písemná analýza vybraného díla
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARTAVTBP18