ARTAVTBP22 Documentary filmmaking workshop

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTBP22/A: each odd Tuesday 14:45–18:00 ATEL, M. Horsáková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz seznámí studenty formou cvičení se základními tvůrčími postupy a metodami, používanými během přípravy, natáčení a postprodukci dokumentárního filmu. Dále poukáže na odlišnosti dokumentárního filmu od zpravodajství a publicistiky. Kurz také uvede studenty do možností práce dokumentaristy s archivními materiály v kontextu autorskoprávního i technického. Studenti postupně realizují semestrální cvičení – konkrétní krátkometrážní dokument na zadané téma nebo v zadaném žánru, na kterém si osvojí jednotlivé tvůrčí metody.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vytyčení žánru a tématu semestrálního cvičení
 • 2. Námět, pitching
 • 3. Režijní exlikace, bodový scénář
 • 4.–8. Natáčení
 • 9–12. Postprodukce
 • 13. projekce a diskuse
Literature
  required literature
 • Nichols, B. Úvod do dokumentárního filmu. Praha, 2010. info
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. info
  recommended literature
 • MANDER, J. Čtyři důvody pro zrušení televize. Brno: Doplněk, 2000.
 • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004.
 • McLuhan, H., M. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá Fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2409-9. info
 • GAUTHIER, G. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, AMU, 2004. info
 • BRESCHAND. J. Dokumentární film, jiná tvář kinematografie. Cahiers du Cinéma, Paříž: Etoile, 2002. info
Teaching methods (in Czech)
praktická cvičení, individuální konzultace
Assessment methods (in Czech)
Odevzdání krátkometrážního dokumentu na zadané téma, odevzdání dílčích prací (námět, kostra, obrazový střih atd.) v zadaných termínech, dodržení termínů odevzdání jednotlivých fází filmu je podmínkou udělení zápočtu.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARTAVTBP22