ARTAVTBP25 History of Czech cinema

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Martin Novosad (lecturer)
Mgr. Martin Novosad (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení s dějinami českého filmu od počátků až do současnosti. Výklad bude sledovat jednotlivé základní periody vývoje dějin kinematografie a poskytne studentům rámcový obraz vývoje celého oboru v českých zemích. V průběhu výuky se studenti seznámí s jednotlivými významnými obdobími, ale i vůdčími filmařskými osobnostmi a jejich díly, a to s důrazem na zařazení do společensko-kulturního kontextu, který kinematografii do značné míry determinuje.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Periodizace dějin české kinematografie (historické mezníky, typologie filmové tvorby a základní vývojové tendence).
 • 2. Vývoj české kinematografie do nástupu zvukového filmu.
 • 3. Nástup zvukového filmu 30. let. Rozvoj uměleckého filmu a režisérské osobnosti, česká filmová avantgarda.
 • 4. Konstituování kinematografie jako instituce, počátky a rozvoj národního filmového průmyslu (Barrandov versus Zlín). Filmové žánry a osobnosti v 30. letech a za protektorátu.
 • 5. Znárodnění české kinematografie a vývoj filmu v letech 1945-1948. Česká kinematografie v době stalinismu (1948-1956). První poválečná generace tvůrců (Václav Krška, Jiří Weiss, Jiří Krejčík, Alfréd Radok).
 • 6. Oživení kinematografie po roce 1956. Druhá poválečná generace tvůrců (Ján Kadár a Elmar Klos, Karel Kachyňa, Vojtěch Jasný, František Vláčil, Ladislav Helge).
 • 7. 60. léta a nástup generace české nové vlny (Věra Chytilová, Miloš Forman, Ivan Passer, Jiří Menzel, Jan Němec, Pavel Juráček, Evald Schorm, Juraj Herz, Jaromil Jireš...).
 • 8. 60. léta: tvůrci mimo novou vlnu. Žánry českého hraného filmu 60. let.
 • 9. Kinematografie v období tzv. normalizace (1970-1989). Únikové normalizační žánry.
 • 10. Český film v exilu.
 • 11. Kinematografie v období transformace pro roce 1989: žánrová struktura a stylové tendence, nástup nových generací. 12. Osobnosti českého dokumentárního filmu.
 • 13. Osobnosti českého animovaného filmu.
Literature
  required literature
 • LIEHM, A. J.:. Ostře sledované filmy. Praha: NFA 2001. info
 • HULÍK, Š. Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Praha: Academia, 2011.
 • SEDLÁČEK, J. Rozmarná léta českého filmu: 1989–1998. Praha: Česká televize, 2012.
 • PTÁČEK, L. (ed.). Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000.
 • LUKEŠ, J. Diagnózy času, český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart, 2013.
 • ČULÍK, J. Jací jsme: česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Brno: Host, 2007.
 • VORÁČ, J. Český film v exilu. Brno: Host, 2004.
 • ŽALMAN, J. Umlčený film. Praha: NFA, 1993.
 • LUKEŠ, J. Orgie střídmosti. Praha: NFA, 1993.
 • PŘÁDNÁ, S. – ŠKAPOVÁ, Z. – CIESLAR, J. Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Praha: Pražská scéna 2002.
 • HAMES, P. Československá nová vlna. Praha: Levné KMa, 2008. info
 • HALADA, A. Český film devadesátých let. Praha, 1997. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, projekce, analýza
Assessment methods (in Czech)
písemný test, písemná analýza vybraného díla
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/ARTAVTBP25