ARTAVTBP31 Script editing seminar I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Novosad (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Martin Novosad
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTBP31/A: each odd Wednesday 11:25–14:40 D1, M. Novosad
Prerequisites (in Czech)
FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Praktické seznámení s dramaturgií – s primárními elementy, strukturou a pravidly stavby filmového díla, včetně dramaturgicko-stavebních specifik jednotlivých filmových žánrů, a srovnání typových vymezení příběhu, jak je praktikují zejména americká a evropské kinematografie. Pedagogickým východiskem předmětu je záměr seznámit studenty s dramaturgií jako s možným vnímáním nejen audiovizuálního díla, ale také světa. Cílem v daných semestrech je osvojení základních metodických postupů a nástrojů, vhodných k analýze vznikajícího i „hotového“ scénáře, odhadovat a kultivovat jejich potenciál, téma, tvar a styl, tedy rozvíjet schopnosti dramaturgického úsudku. Jednou z metod bude rovněž intenzivní rozbor školních i profesionálních scénářů, vznikajících i realizovaných, s následnou konfrontací s filmem. Na konkrétních příkladech se budou studenti učit také řešit dílčí scenáristické a dramaturgické problémy, jakými jsou vyprávění obrazem, význam střihu, charakteristika figur, charakterotvorný dialog, problematika expozice figur a prostředí. Smyslem je rovněž představit studentům specifika psaní pro filmový obraz, základy dramatického vyprávění a aplikovanou dramaturgii, tedy seznámení se základními dramaturgickými pojmy (charakter, konflikt, struktury příběhu klasické i novodobé, filmové žánry, nové postupy vyprávění apod.) a jejich předvedení a výklad na konkrétních ukázkách z filmů. Tato znalost dovolí studentům nejen hlouběji chápat filmový scénář, ale i pojmenovat jeho případné chyby a navrhovat řešení.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Idea a zacílení příběhu
 • 2. Dramatická struktura
 • 3. Filmová postava a její typy
 • 4. Dialogy a vizuální gramatikav 5. Dynamika vyprávění a tempo
 • 6. Námět, synopse a treatment
 • 7. Outline a scénosled
 • 8. Práce na scénáři a se scénářem
 • 9. Typy filmů a cílové divácké skupiny
 • 10. Filmové žánry
 • 11. Adaptace
 • 12. Dramaturgický rozbor filmového díla
 • 13. Smysl a poslání filmové a televizní dramaturgie
Literature
  required literature
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha, 2007. info
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha: Albatros, 2004. info
  recommended literature
 • BOORSTIN, J. Tajemství filmové řeči. Praha: Universum, 1989.
 • FOSTER, T., C. Jak číst film. Brno: Host, 2017.
 • NOVOTNÝ, D, J. Budování příběhu. Praha: Karolinum, 2007.
 • MATHAUSOVÁ, M. 12 pádů scenáristiky. Praha: FAMU, 1990.
 • WAJDA A. Moje filmy. Olomouc: Votobia, 1996. info
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
 • Rozhovory Hitchcock ? Truffaut. Praha, 1987. info
 • KERR, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. info
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, filmové ukázky, analýza
Assessment methods (in Czech)
analýza zadaného scénáře – minimálně 3 normativní strany textu
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARTAVTBP31