ARTAVTNP41 Sociology of culture

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Contact Person: MgA. Mikuláš Odehnal
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP41/A: No timetable has been entered into IS. J. Siostrzonek
Prerequisites (in Czech)
OBOR ( HistDobp )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti jsou seznámeni se základními kulturologickými pojmy a jejich aplikacemi v současném světě. Cílem předmětu bude vybavit studenty schopností pojmenovat a analyzovat kulturní fenomény dneška, konkretizovat jejich dominantní projevy a zaujímat kritický postoj k vnějšímu kulturnímu a společenskému světu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Kultura – základní pojmy, struktura
 • 2. Kultura a příroda
 • 3. Kultura a společnost
 • 4. Kulturní změna, kulturní konflikt, kulturní konvergence atd.
 • 5. Současné subkultury
 • 6. Kontrakultura, alternativní kultura, masová kultura
 • 7. Vizuální kultura, analýza vizuálního zobrazení
 • 8. Dokumentární film, film a sociologie
 • 9. Médium fotografie a kulturologie
 • 10. Kultura a umění v 11. Hodnoty a kultura v 12. Materiální a duchovní kultura, kulturní dědictví
 • 13. Opakování
Literature
  required literature
 • PETRUSEK, M. Společnost naší doby. Praha: Academia, 2011.
 • Šubert, J. Čas a společnost. Praha, 1992. info
  recommended literature
 • JANATA, M. Vědět viděním. Zlín: Archa, 2015.
 • Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: Reklamní agentura Leo Burnet, 2000.
 • Zpráva o stavu českého člověka 1997. Praha: Reklamní agentura Leo Burnet, 1997.
 • THORNE, T. Slownik pojec kultury postmodernistycznej. Varšava: Muza Sa, 1995.
 • Sexuální chování obyvatel České republiky. Praha: AlbertaPlus, 1999.
 • TOFFLER, A. Šok z budoucnosti. Praha: Práce, 1992.
 • FRIEDLANDEROVÁ, H. – TUČEK, M.: Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: Slon, 2000.
 • De SINGLY, F. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999.
 • MOŽNÝ, I. Moderní rodina: mýty a skutečnosti. Brno: Blok, 1990. ISBN 80-7029-018-8. info
 • ALAN, J. Etapy života očima sociologie. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-044-6. info
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Winter 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/ARTAVTNP41