UBKCJLBP15 Novější světová literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Hana Bednaříková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA (přednášející)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 23. 9. 14:45–16:20 H7, Čt 30. 9. 14:45–16:20 H7, Út 5. 10. 13:05–14:40 M10, Čt 14. 10. 14:45–16:20 H7, Čt 21. 10. 14:45–16:20 H7, Čt 28. 10. 14:45–16:20 H7, Čt 4. 11. 14:45–16:20 H7, Čt 11. 11. 14:45–16:20 H7, Čt 18. 11. 14:45–16:20 H7, Čt 25. 11. 14:45–16:20 H7, Út 30. 11. 13:05–14:40 M10, Čt 9. 12. 14:45–16:20 H7, Čt 16. 12. 14:45–16:20 H7
Předpoklady
Schopnost číst zadaná literární díla v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vymezit základní tendence ve světové literatuře resp. ve vybraných národních literaturách či oblastech (angloamerická, německá, ruská, francouzská, latinskoamerická) od doby preromantismu až do kulturních projevů postmoderny, tedy v tzv. dlouhé moderně. V předmětu se sledují klíčové směry, ale i všeobecně kulturní tendence estetických, žánrových nebo diskurzivních praktik daných období či epoch.
Výstupy z učení
Student se bude dostatečně orientovat v novější světové literatuře a bude schopen o ní kontextuálně přemýšlet a ústně i písemně pojednávat, a to na základě vlastní četby, jakož i znalostí zprostředkovaných jednotlivými přednáškami v rámci kurzu.
Osnova
 • 1. Osvícenství a preromantismus (Voltaire, J. J. Rousseau, L. Sterne) 2. Romantismus v evropských literaturách (Anglie, Francie, Německo) 3. Realismus (ruský, anglický a francouzský realismus) 4. Naturalismus (E. Zola a tainovský determinismus) 5. Moderna. Proudy druhé poloviny 19. století (impresionismus, symbolismus a koncepce fin de siècle 6. Avantgarda a její projevy I. (expresionismus, futurismus, kubismus a kubofuturismus) 7. Avantgarda a její projevy II. (dada a surrealismus) 8. Próza mezi dvěma světovými válkami I.: anglicky psaná próza (modernismus, estetika Bloomsbury, „ztracená generace“) 9. Próza mezi dvěma světovými válkami II.: německy psaná próza (německá měšťanská kultura, německá židovská i nežidovská tvorba v českých zemích) 10. Próza druhé poloviny 20. století I.: existencialismus (filozofická východiska, A. Camus, J.-P. Sartre) 11. Próza druhé poloviny 20. století II.: Beat Generation (J. Kerouac, A. Ginsberg ad.) 12. Próza druhé poloviny 20. století III.: magický realismus a postmoderna (G. G. Márquez, U. Eco) 13. Postkoloniální literatura
Literatura
  povinná literatura
 • BLOOM, H. Kánon západní literatury. Praha: Prostor, 2000. info
 • POSPÍŠIL, I. Světové literatury 20. století v kostce. Praha, 1999. info
 • HODROVÁ, D. Hledání románu. Praha, 1989. info
 • MACURA, V. Slovník světových literárních děl 1, 2. Praha, 1989. info
  doporučená literatura
 • Bertens, H. - Natoli, J. Encyklopedie postmodernismu. Brno 2005. info
 • HILSKÝ, M. Modernisté. Praha: Torst, 1995.
 • ASHCROFT, B., GRIFFITHS, G., TIFFIN, H. The Empire Writes Back. London: Routledge, 2001.
 • NOVOTNÝ, V. Eseje o ruských spisovatelích. Praha: Cherm, 2006.
 • GLABAZŇA, R. “National and Transnational Identities in Salman Rushdie’s The Moor’s Last Sigh.” In Moravian Journal of Literature and Film 4, 2 (2013): 19–34.
 • BUTLER, Ch. Postmodernism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002.
 • LUKAVSKÁ, E. „Zázračné reálno“ a magický realismus. Brno: Host, 2003.
 • AUERBACH, E,. Mimesis. Praha, 1886. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení.
Metody hodnocení
Průběžná četba. Písemná práce. Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKCJLBP15