UBKCU016 Spoken and written language analysis

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Znalost základů jazykovědné bohemistiky - včetně funkční stylistiky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to familiarize students with the methodology of complex analysis of spoken and written language.
Syllabus
 • Text and its function
  Text coherence
  Text analysis
  Spoken language and its charateristics
  E-text and its characteristics
Literature
  required literature
 • ČECHOVÁ, M. A KOL. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. info
 • KOŘENSKÝ, J. a kol. Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. České Budějovice, 1999. info
 • MÜLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha: Academia, 1994. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha, 1992. info
  recommended literature
 • HIRSCHOVÁ, M. Pragmatika češtiny. Olomouc: UP, 2006. info
 • ŠVANDOVÁ, B., JELÍNEK, M. Argumentace a umění komunikovat. Brno: MU, 1999. info
Teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
One-to-One tutorial
Monological (reading, lecture, briefing)
Seminar classes
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKCU016