UBKKB225 Library Practice 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
0/14/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lukáš Burgott (seminar tutor)
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Libuše Foberová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Předpokladem je úspěšné absolvování předmětu Knihovnická praxe 1. Každý student si sjednává a zajišťuje praxi v knihovně nebo instituci podobného charakteru sám za sebe. V případě, že si není jist vhodností zvolené instituce, poradí se s vyučujícím ÚBK. Studenti kombinovaného studia pracující v knihovně si k praxi volí svou domovskou knihovnu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The purpose of the practical training is to familiarize students with the content of several librarian processes, mainly with the offer of librarian and informatory services and with the computerized librarian system and with operation of the library in general. It is possible to study this subject during the Erasmus-Sokrates project by a distant way but you need to discuss it with your teacher at ÚBK (Department of Czech Studies and Librarianship).
Syllabus (in Czech)
 • Obsahem a náplní odborné knihovnické praxe by mělo být seznámení se s chodem všech pracovišť instituce, v níž student praxi vykonává. Měl by vidět všechny procesy, které na těchto pracovištích probíhají, případně se do nich aktivně zapojit v míře, kterou mu instituce umožní, případně po něm bude vyžadovat.
Literature
  recommended literature
 • Bibliotheksdienst [online]. URL info
 • Ikaros [online]. URL info
 • ITLib : Informačné technológie a knižnice [online]. URL info
 • Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. URL info
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury ČR k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. [online]. URL info
 • National Library News [online]. URL info
Teaching methods (in Czech)
Demonstrace
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 14 DNU/SEM.
Teacher's information
Requirements for students the semester and classification criteria:
Student does the practical training in the range of 80 working hours, which means two working weeks in the case of full time job. There is no matter whether they will work whole two week or they split their working time to smaller terms (for example only some suitable days of a week). It depends only on the agreement between them and the institution, which makes their practical training possible. In the end of practical training, the student asks some responsible person from the institution to sign and stamp the confirmation about the practical training. The students will give this confirmation to their teacher. It can be given on a paper or student can also send it by an e-mail. In that case the confirmation must be scanned in full colour. Teacher will give these confirmations to the students at the beginning of semester.
The student also gives a practical training report to the teacher (maximum of 5 pages). Student should describe the institution where they worked (brief history, present state and present statistics, affiliated branches, web address, events performed in/by the institution, promotion of the library, cooperation with community and other local institutions, description of the librarian system, successful grants etc.) Student will also describe all the librarian processes and works they have seen or done during the practical training.

ActivityDifficulty [h]
Cvičení80
Summary80
The course is also listed under the following terms Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKKB225