UBKKNC02 Hyde Park of information professionals

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
1/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michaela Mrázová (lecturer)
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
Aktivní účast na přednáškách, účast v diskuzích s odborníky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je nabídnout posluchačům studijního programu Informační studia a knihovnictví kontakt s odborníky z praxe. Hyde Park informačních profesionálů je koncipován jako série moderovaných přednášek se zvanými osobnostmi nejen z paměťových institucí, ale také z řad komerčních a státních organizací. Smyslem předmětu je nabídnout studentům náhled do tzv. informačních profesí a umožnit jim tak lépe porozumět aktuálním problémům v oblasti informačních studií a knihovnictví.
Syllabus (in Czech)
  • Seznam hostů Hyde Parku informačních profesionálů a přehled termínů jednotlivých přednášek bude zveřejněn vždy na začátku semestru na webových stránkách odd. Knihovnictví ÚBK.
Literature
    recommended literature
  • RANKOV, P. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava: Slezská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7510-123-5. info
  • VYMĚTAL, Jan; DIAČIKOVÁ, Anna; VÁCHOVÁ, Miriam. Informační a znalostní management v praxi. Praha, 2006. ISBN 80-86920-01-1. info
  • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. Praha: Karolinum, 2005. info
  • Truneček, Jan a kol. Management v informační společnosti. Praha, 1999. ISBN 80-7079-201-9. info
Teaching methods
Lecturing
Lecture supplemented with a discussion
Skills demonstration
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Summer 2020, Winter 2020, Summer 2021, Winter 2021, Summer 2022, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UBKKNC02