UBKTV098 Documentary

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Kristína Pupáková (lecturer)
MgA. Kristína Pupáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKTV098/A: No timetable has been entered into IS. K. Pupáková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to familiarize students with the process of making various kinds of film documentary (portrait, diary, news...)
Syllabus
 • Film documentary and its making
  Idea, theme and script
Literature
  required literature
 • MAGÁL, S. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. Bratislava, VŠMU. ISBN 80-85182-11-4. info
 • ADLER, R. Cesta k filmovému dokumentu. Praha, FAMU, 2001. info
  recommended literature
 • GAUTHIER, G. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, AMU, 2004. info
 • ŠPÁTA, J. Perspektivy dokumentárního filmu a jeho výuky na přelomu století (profesorská přednáška). 2001. info
 • SKLENÁŘ, V. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu. Praha, 1973. info
 • FLAHERTY, R. Materiály k dějinám dokumentárního filmu. Praha, 1969. info
 • KARASOVÁ, J. Přehled dokumentární filmové tvorby ve světě /Data o vývoji a současném stavu/. Praha, FAMU, 1967. info
 • ŠPÁTA, J. Dokumentární film jako tvůrčí interpretace reality (habilitační přednáška). 1966. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Active participation in the seminar (two absences are permitted), final written test
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKTV098