UBKTV131 Drama art seminar 1

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Tomáš Polenský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKTV131/A: Thu 22. 9. 14:45–19:45 D2, Thu 20. 10. 14:45–19:45 D2, Thu 24. 11. 14:45–19:45 D2, Thu 15. 12. 14:45–19:45 D2, T. Polenský
Prerequisites (in Czech)
povinně volitelný
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of atelier consists of introduction to drama and working with actors, as well as working on his own short dramatic film works.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Autoportrét 2. Osobní téma režiséra a jeho životní zkušenost 3. Vnitrozáběrová montáž v pohybu 4. Vnitrozáběrová montáž v jednom statickém záběru 5. Jednominutový atraktivní záběr 6. Setkání 7. Honička 8. Krátká scéna obsahující násilí 9. Krátká scéna obsahující sex 10. Interpretace scénáře – krátká scéna pracovního pohovoru 11. Natáčení scény pracovního pohovoru 12. Postprodukce scény pracovního pohovoru 13. Opakování
Literature
    required literature
  • BORDWEL, D. – THOMSONOVÁ, K. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011.
    recommended literature
  • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004.
  • VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2005.
Assessment methods (in Czech)
Odevzdání zadaných cvičení a účast
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/UBKTV131