UBKTV195 Media and document

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Horsáková (lecturer)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu pod vedením významných kritiků a teoretiků, spojený s přednáškami předních českých novinářů a zahraničních lektorů. Cílem je představit studentům různé podoby kritické reflexe, úskalí a přednosti jednotlivých publicistických žánrů (recenze v deníkovém tisku, recenze v odborném tisku, komentář, blog, esej), když materiálem pro promýšlení je dokumentární film nebo filmový festival, a také otevřít další širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu a umožnit pohled do mezinárodního kontextu psaní o filmu. Předmět je realizován v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a jeho součástí jsou tedy i festivalové projekce a doprovodný program, setkání s režiséry a filmovými profesionály. Seminář je organizován za podpory Kreativní Evropy - MEDIA program Evropské Unie.
Literature
    recommended literature
  • Dok.revue. info
  • texty doporučené jednotlivými lektory. info
  • Nichols, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha, 2010. info
  • Gauthier, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU, 2004. info
  • DO I. - VI. sborník textů o dokumentu. JSAF, Jihlava 2003-2007, 2003. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKTV195