UCJIOPBP13 Italian morphology 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přednášky navazuje na předmět Italská morfologie 1. Pozornost je soustředěna na dosud neprobrané slovní druhy se zvláštním zřetelem na morfologické aspekty italského slovesa. Tématy dalších přednášek jsou pak neohebné slovní druhy. Přednáška má vyústit v pochopení funkce jednotlivých gramatických kategorií na rovině morfosyntaxe. Cílem seminářů je formou cvičení a analýzou souvislých autentických textů upevnit poznatky získané na přednáškách a dále prohloubit vlastní znalost jazyka.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Verbi predicativi, copulativi; Verbi transitivi e intransitivi; 2. Verbi ausiliari; Verbi modali; Verbi fraseologici; 3. Verbi riflessivi; Verbi intransitivi pronominali; Verbi impersonali; 4. Categorie grammaticali del verbo: modo, tempo, persona, numero del verbo; Aspetto; 5. Coniugazione del verbo; Verbi difettivi; Verbi irregolari; 6. Uso dei modi e dei tempi; 7. Diatesi: forma attiva e passiva; Forma riflessiva; 8. Avverbio: forma dell’avverbio; 9. Avverbio: tipi di avverbio; Gradi e alterazioni dell’avverbio; 10. Preposizioni I; 11. Preposizioni II; 12. Congiunzioni coordinative; 13. Congiunzioni subordinative.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UCJIOPBP13