UCJIOPBP32 Italian Translation Seminar 1

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Náplní cvičení je práce s italským textem, který je svou náročností přiměřený dosaženým znalostem a dovednostem studentů. Cvičení jsou zaměřena vedle práce se slovní zásobou na rozbor originálního textu a určení jazykových jevů, kterými se italština systémově liší od jazyka mateřského a které mohou při převodu z italštiny do češtiny být problematické (odlišnosti ve větné stavbě, výskyt a překlad non-finitních slovesných tvarů, význam a užití kondicionálu a konjunktivu atd.). Cílem cvičení je konfrontační pohled na italštinu a češtinu a získání základních poznatků uplatnitelných při převodu z jazyka výchozího do jazyka cílového, jakož i posílení schopnosti užívat různé typy slovníků, včetně počítačových. Studenti průběžně odevzdávají konzultované a na počítači vypracované verze překladů.
Syllabus (in Czech)
  • Náplň předmětu tvoří variabilní počet různě obsahově zaměřených textů z jednotlivých oblastí. Soubor textů je obměňován a aktualizován. 1. Oblast denních událostí (novinová zpráva, oznámení) 2. Oblast kultury a umění (TV program, aktuální kulturní událost) 3. Oblast sociální problematiky (imigrace, nezaměstnanost) 4. Oblast politiky (aktuální politické události v Itálii) 5. Oblast techniky (populárně naučný článek) 6. Oblast ekonomiky (aktuální ekonomické události)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UCJIOPBP32