UCJIOPBP51 Interpreting seminar

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminář se zabývá problematikou tlumočení se zaměřením na konsekutivní tlumočení italsko-české a česko-italské. Obsahuje témata teoretického výkladu a praktické cvičení zaměřené na získání základních profesionálních návyků a dovedností.
Syllabus (in Czech)
  • Témata teorie tlumočení: Tlumočení jako převod, translace Proces tlumočení Praktické aspekty tlumočnické profese Komunikativní schopnosti a povinnosti tlumočníka Konsekutivní tlumočení s notací
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UCJIOPBP51