UIINFNP002 Agenty a multiagentní systémy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jiří Martinů (přednášející)
doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Filip (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 16:25–18:00 LEI
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIINFNP002/A: Út 18:05–19:40 LEI, J. Martinů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti jsou seznámeni s teorií agentů a agentních systémů, od jednoduchých reaktivních agentů přes deliberativní, sociální a hybridní agenty k multiagentním systémům, jsou představeny způsoby učení agentů, způsoby komunikace mezi agenty. Jsou představeny způsoby tvorby reálných agentních systémů.
Osnova
 • 1. Turingův test, vymezení pojmů lidská a strojová inteligence, definice pojmu agent. 2. Architektura agentů. 3. Reaktivita, subsumpční architektura, emergence. 4. Deliberace, teorie BDI, architektury IRMA (intelligent resource-bounded machine architecture), PRS (procedural reasoning system). 5. Interakce a koordinace agentů, distribuovaná umělá inteligence. 6. Experimenty: ukázky emergenčního chování agentů 7. Reaktivní komunikace agentů s prostředím, standardy chování. 8. Kooperace agentů při řešení obtížných úkolů 9. Decentralizované řešení problémů 10. Ontologie a báze znalostí agentů 11. Komunikace: definování standardizované úrovně komunikace heterogenních agentů v prostředí s různými platformami a architekturami počítačů a sítí. 12. Jazyky pro komunikaci agentů, KQML, ACL.
Literatura
  povinná literatura
 • • KUBÍK, Aleš. Inteligentní agenty. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0323-4 (k dispozici v knihovně).
  doporučená literatura
 • • WOOLDRIDGE, Michael J. An introduction to multiagent systems. 2nd ed. Chichester, U.K.: John Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-51946-2.
 • • HAJDUK, Mikuláš, Marek SUKOP, Matthias HAUN. Cognitive Multi-agent Systems: Structures, Strategies and Applications to Mobile Robotics and Robosoccer (e-book). Springer International Publishing, 2019. ISBN 978-3-319-93687-1
Výukové metody
Přednáška s aktivizací Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
Zkouška
Informace učitele
Prezentace projektu max. 30 bodů. Závěrečný test max 70 bodů (min 36 bodů). Minimum pro absolvování předmětu - 51 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIINFNP002